Geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft het oude kraamverlof per 2019 vervangen door geboorteverlof voor kersverse vaders en zogenoemde 'meemoeders'. Een werknemer kan geboorteverlof opnemen in de vier weken die volgen op de dag dat zijn partner is bevallen. Dit verlof bedraagt maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen. Per 1 juli 2020 kan kan de werknemer ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet het verlof binnen een half jaar na de geboorte opnemen. De werknemer ontvangt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan werknemer geboorteverlof spreiden?
Werknemers kunnen tegenwoordig gebruikmaken van een geboorteverlofregeling. Deze heeft het kraamverlof vervangen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het betaalde geboorteverlof is iets uitgebreider dan het betaalde kraamverlof. Werknemers kunnen nu na de bevalling van hun partner een... Lees het hele antwoord