Gezagsverhouding

Er bestaat tussen een werkgever en iemand die werk voor hem uitvoert, een gezagsverhouding als aan een paar voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de werkgever de aard van de werkzaamheden bepalen en het recht hebben om toezicht te houden op die werkzaamheden. Ook moet de medewerker de arbeid persoonlijk verrichten. Als er geen gezagsverhouding is tussen de werkgever en de medewerker, kan er ook geen sprake zijn van loon uit dienstbetrekking of een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is er dan sprake van inkomsten uit overige werkzaamheden. De Belastingdienst heeft eind 2018 de informatie over de gezagsverhouding verduidelijkt in het Handboek Loonheffingen. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Kunnen we een zzp'er aan de slag laten gaan na twee dienstverbanden?
De handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) zal binnenkort weer worden opgevoerd. De Belastingdienst zal op het gebied van controles op arbeidsrelaties pas per 2022 weer in alle gevallen handhavend optreden. Kan zij echter bewijzen dat uw organisatie geen goede... Lees het hele antwoord