Gouden handdruk

Als een werkgever om economische of persoonlijke redenen afscheid moet nemen van een werknemer die jarenlang voor de onderneming heeft gewerkt, geeft hij de vertrekkende werknemer soms vrijwillig een ontslagvergoeding mee. Zo'n gouden handdruk kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. Bij het toekennen van een ontslagvergoeding moet de werkgever ook vaststellen of er fiscaal wel echt sprake is van een gouden handdruk. Is de ontslagvergoeding een regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling), dan moet u pseudo-eindheffing RVU betalen. Als u een excessieve vertrekvergoeding betaalt aan uw werknemer, moet u pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen betalen. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?
Onder een loonbeslag vallen alle loonbestanddelen van de werknemer die hij op grond van de arbeidsovereenkomst gedurende het loonbeslag heeft. Hieronder vallen onder meer het periodieke salaris, de vakantiebijslag, een overwerktoeslag, bonus en eventuele ontslagvergoeding. Dit betekent... Lees het hele antwoord