Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders steken hun nek uit door maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. Denk daarbij aan fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Het levert de organisatie meestal veel negatieve publiciteit op. Een klokkenluider trekt niet aan de bel om er zelf beter van te worden, maar om te waarschuwen voor acute of dreigende misstanden. De informatie die een klokkenluider naar buiten brengt, hoeft echter niet per se waar te zijn. Hij kan ook sterk overdrijven of zelfs onjuiste informatie naar buiten brengen. 
Het luiden van de noodklok is niet zonder zonder risico voor de klokkenluider zelf. Vaak raakt de arbeidsrelatie verstoord en krijgt de klokkenluider te maken met pesterijen, overplaatsing en ontslag. Klokkenluiden heeft dus meestal negatieve gevolgen voor de organisatie én voor de klokkenluider zelf. Sinds juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht. Die moet ervoor zorgen dat mensen die (ernstige) misstanden binnen organisaties aan de grote klok hangen, beter worden geholpen en beschermd. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Is een klokkenluidersregeling verplicht als een organisatie met veel vrijwilligers werkt?
Op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK) moeten werkgevers bij wie in de regel minimaal vijftig werknemers werken over een interne meldregeling beschikken. In die regeling staat de procedure voor klokkenluiden (het aan de kaak stellen van een misstand binnen de organisatie).... Lees het hele antwoord