Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet uw organisatie gedurende twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. In het eerste ziektejaar geldt bovendien het wettelijk minimumloon als ondergrens. In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage dan 70% zijn afgesproken. In bepaalde situaties kan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever opgeschort of stopgezet worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een werknemer zich niet conform de voorschriften gedraagt en hij daar al eerder op is aangesproken.

 

Uitgelicht

Nieuw wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte...

De loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte moeten makkelijker, duidelijker en goedkoper worden. Ook wil het kabinet WIA-gerechtigden...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-06-2019

Loon doorbetalen bij ziekte

Misschien wel de grootste kostenpost bij een zieke werknemer is de verplichting om zijn loon door te betalen. Deze verplichting geldt, helaas...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door ziekte, heeft maximaal twee jaar lang het recht op loondoorbetaling. De vraag kan zijn...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-05-2019

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?

Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling? 

Vraag en antwoord
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven...

Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum 09-09-2019

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden er voor zowel u als die...

Infographics

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum 30-07-2019

Een werkgever moet een werknemer bij ziekte in principe maximaal twee jaar het loon doorbetalen.

Vraag en antwoord

Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?
De precieze behandeling hangt af van het type oproepovereenkomst. Dat kan een nulurencontract zijn of een voorovereenkomst. Bij een nulurencontract is de oproepkracht verplicht om te komen als de werkgever hem oproept. Als hij ziek wordt tijdens een oproepperiode moet hij minstens 70%... Lees het hele antwoord