Ontslagvergoeding

Als een werkgever om economische of persoonlijke redenen afscheid moet nemen van een werknemer die jarenlang voor de onderneming heeft gewerkt, geeft hij de vertrekkende werknemer vaak vrijwillig een ontslagvergoeding mee. Zo'n gouden handdruk is dan compensatie voor het feit dat de werknemer op straat komt te staan. Een ontslagvergoeding kan niet onbelast aan vertrekkende werknemers worden uitgedeeld. Bij het toekennen van een ontslagvergoeding moet de werkgever ook vaststellen of er fiscaal wel echt sprake is van een gouden handdruk. Fiscaal gezien is er namelijk een onderscheid tussen een prepensioenregeling en een gouden handdruk. Dit onderscheid moet voorkomen dat werkgevers de gouden handdruk inzetten om werknemers met prepensioen te sturen.

 

Tools

E-learning

WWZ deel 5: Transitievergoeding
Videocollege
10 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij loonbeslag?
Onder een loonbeslag vallen alle loonbestanddelen van de werknemer die hij op grond van de arbeidsovereenkomst gedurende het loonbeslag heeft. Hieronder vallen onder meer het periodieke salaris, de vakantiebijslag, een overwerktoeslag, bonus en eventuele ontslagvergoeding. Dit betekent... Lees het hele antwoord