Opzegverboden

Een werkgever mag een werknemer in bepaalde situaties niet ontslaan; er geldt dan een opzegverbod. Een werknemer heeft bijvoorbeeld ontslagbescherming tijdens de zwangerschap, dienstplicht of de eerste twee jaar ziekte. Ook mag een werknemer niet worden ontslagen vanwege zijn geloofsovertuiging, ras, geslacht, politieke ideeën, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat of arbeidsduur. Er is dan sprake van discriminatie. De werkgever kan het opzegverbod wel laten ontbinden. Hij moet daarvoor met een geldige reden naar de kantonrechter.

 

Vraag en antwoord

Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer in zijn derde ziektejaar?
Een loonsanctie houdt in dat u het loon van een werknemer na zijn eerste twee ziektejaren nog maximaal een jaar extra moet doorbetalen, omdat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. In principe houdt de loonsanctie in dat de situatie nog een jaar lang... Lees het hele antwoord