Pensioenakkoord 2019

Er staan fikse wijzigingen op stapel in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier namelijk begin juni 2019 een akkoord over bereikt. De afspraken die betrekking hebben op de AOW-leeftijd worden al per 1 januari 2020 van kracht, vandaar dat het voorstel voor de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – waarin ze zijn uitgewerkt – al voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer is behandeld en aangenomen. Het nieuwe pensioenstelsel vraagt meer tijd: het kabinet mikt op invoering per 2022.

Uitgelicht

Eerste gevolgen pensioenakkoord vanaf 2020 merkbaar

In juni kwam er eindelijk een pensioenakkoord. In de Rijksbegroting van het ministerie van SZW wordt nogmaals aangegeven dat het wettelijk...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019