Pensioenakkoord 2019

Er staan fikse wijzigingen op stapel in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier namelijk begin juni 2019 een akkoord over bereikt. De afspraken die betrekking hebben op de AOW-leeftijd worden al per 1 januari 2020 van kracht, vandaar dat het voorstel voor de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd – waarin ze zijn uitgewerkt – al voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer is behandeld en aangenomen. Het nieuwe pensioenstelsel vraagt meer tijd: het kabinet mikt op invoering per 2022.