Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) werkt een medewerker gestructureerd aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is een plan waarin staat hoe een werknemer zich op korte termijn in zijn huidige functie gaat ontwikkelen of op langere termijn naar een andere functie gaat groeien. Steeds meer werkgevers zetten het persoonlijk ontwikkelingsplan in om de inzetbaarheid en mobiliteit van het personeel te bevorderen. Vaak wordt het POP gebruikt in het kader van competentiemanagement of een leven lang leren. De gedachte is dat werknemers zelf het beste weten waar hun interesses en mogelijkheden liggen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan succesvol invoeren

Het POP kan een uitstekend instrument zijn om medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling. U moet wel goed nadenken wat er in uw organisatie nodig is om het werken met een POP tot een succes te maken. Een persoonlijk ontwikkelingsplan is alleen effectief als het de gesprekken tussen leidinggevende en werknemer op gang brengt. Ook moet er evenwicht zijn tussen de doelen die de organisatie nastreeft en de doelen van de individuele werknemer. In het POP leggen ze samen het kennis- en competentieniveau vast, welk niveau de medewerker wil bereiken en welke inspanningen daarvoor nodig zijn.

 

Tools