Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en werknemer elkaar 'testen en uitproberen'. In deze periode kan er met onmiddellijke ingang worden opgezegd, geldt er geen opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging niet (altijd) kenbaar te worden gemaakt. Een proeftijd moet wel voldoen aan bepaalde eisen, die gelden voor zowel arbeidscontracten van bepaalde als onbepaalde duur. Zo moet de proeftijd onder meer voor beide partijen even lang zijn en schriftelijk worden overeengekomen. In bepaalde gevallen mag er geen proeftijd worden overeengekomen.

 

Vraag en antwoord

Mogen we werknemer met fysieke klachten ontslaan in de proeftijd?
Als u in de arbeidsovereenkomst een geldige proeftijd heeft opgenomen en deze is nog niet geëindigd, kunt u de werknemer in principe ontslaan. De basisregel is dat het dienstverband tijdens de proeftijd per direct is te beëindigen door zowel de werknemer als u. U hoeft hiervoor... Lees het hele antwoord