Proeftijd

Een proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en werknemer elkaar 'testen en uitproberen'. In deze periode kan er met onmiddelijke ingang worden opgezegd, geldt er geen opzegtermijn en hoeft de reden van opzegging niet (altijd) kenbaar te worden gemaakt.

Voorwaarden voor een proeftijd

Een proeftijd moet voldoen aan bepaalde eisen. Die gelden voor zowel arbeidscontracten van bepaalde als onbepaalde duur.

  • Voor beide partijen moet de proeftijd even lang zijn.
  • De proeftijd moet schriftelijk overeen worden gekomen (een mondelinge afspraak is niet geldig).
  • De proeftijd mag (afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst) niet langer dan één of twee maanden duren.

In bepaalde gevallen mag er geen proeftijd worden overeengekomen, bijvoorbeeld als een werkgever al op de hoogte is van de geschiktheid van de werknemer. In de Wet werk en zekerheid (WWZ) is bovendien bepaald dat in arbeidsovereenkomsten van een half jaar of korter ook geen proeftijd mag worden afgesproken.

 

Tools

E-learning

WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
Videocollege
7 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Heeft een tijdelijke kracht ook recht op een transitievergoeding?
Onder de huidige wet kan dat bij een dienstverband van twee jaar of langer. In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn maatregelen aangekondigd die de regels voor de transitievergoeding per 2020 wijzigen: Werknemers krijgen vanaf indiensttreding recht op de transitievergoeding. Zelfs... Lees het hele antwoord