OR-scholing

OR-leden hebben een wettelijk scholingsrecht, dat is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hiermee hebben zij recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar. Voor een lid van een OR-commissie dat niet in de OR zit, is dit drie dagen en voor OR-leden die ook in een OR-commissie plaatsnemen, gaat het om minimaal acht dagen per jaar. De bestuurder moet deze werknemers onder werktijd en met behoud van loon in de gelegenheid stellen om die scholing te volgen. De scholing moet van voldoende kwaliteit zijn en de bestuurder moet de kosten betalen. Overigens hebben niet alleen OR-leden scholingsrecht. In de Wet werk en zekerheid is ook een wettelijk scholingsrecht opgenomen voor werknemers.

 

Verdiepingsartikelen

Hulpmiddel voor opstellen scholingsplan voor uw ondernemingsraad

OR-scholing Publicatiedatum 15-02-2019

Is uw OR actief met scholing bezig? De kans is groot dat andere zaken voorrang krijgen. Slechts 25% van de ondernemingsraden maakt volledig gebruik van het wettelijke...

Vraag en antwoord

Hoe kunnen we als OR het beste scholing kiezen?
Het is een heel goed idee om als eerste OR in een organisatie zo snel mogelijk een OR-scholing te volgen. Het is de beste en snelste manier om met elkaar de koers uit te zetten, werkafspraken te maken en eigen prioriteiten te kiezen. Van tijd tot tijd een teamscholing is voor elke OR van... Lees het hele antwoord