Stagiairs

Een stagiair is een leerling of student die een bepaalde periode meewerkt in uw organisatie, bijvoorbeeld om ervaring op te doen op de werkvloer of om kennis te maken met een bepaald beroep. U kunt een stagiair een bescheiden salaris of een onkostenvergoeding geven, maar dit is niet verplicht. De meeste stagiairs zijn niet in dienstbetrekking bij de onderneming. Er is alleen sprake van een 'echte' dienstbetrekking als de stagiair een reële beloning krijgt, zoals het minimum(jeugd)loon. In dat geval zijn ook de gewone regels voor de loonheffingen op de stagiair van toepassing. 

 

Tools

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 18-07-2017

Vraag en antwoord

Is een stagevergoeding loon of onkostenvergoeding?
Er is in dit geval sowieso geen sprake van een echte dienstbetrekking, omdat de stagiair niet het wettelijk minimumloon of een marktconforme beloning krijgt. Feitelijke situatie Of er sprake is van een (belaste) stagevergoeding of slechts van een (onbelaste) onkostenvergoeding hangt... Lees het hele antwoord