Thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

Hieronder vindt u alle 109 thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

 • Afspiegelingsbeginsel

  Een werkgever past het afspiegelingsbeginsel toe bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaalt de werkgever welke werknemers voor...

 • AOW

  Voor de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) stond ouderdom bijna gelijk aan armoede, zeker voor hen die geen kinderen hadden om voor hen te zorgen. De AOW is bedoeld als een...

 • Arbeidsconflict

  Conflicten kunnen de gang van zaken in een organisatie flink verstoren. De betrokken werknemers maar ook omstanders kunnen er veel last van hebben. Dat heeft weer een negatieve invloed...

 • Arbeidshandicap

  Werknemers met een arbeidshandicap zijn meestal niet volledig inzetbaar. Zij kunnen op twee manieren aan de slag. Er zijn mogelijkheden voor sociale werkvoorziening die door de overheid...

 • Arbeidsovereenkomst

  Een werknemer die bij een werkgever in dienst treedt, tekent doorgaans een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen...

 • Arbeidstijden

  Werknemers mogen niet eindeloos doorwerken: de Arbeidstijdenwet (ATW) steekt daar een stokje voor. Als werknemers te vaak en te lang blijven werken, kan dit uiteindelijk namelijk een...

 • Arbeidsvoorwaarden

  Voordat een werkgever en een werknemer een samenwerking beginnen, bespreken zij met elkaar de voorwaarden waaronder de werknemer de arbeid gaat verrichten. Natuurlijk bespreken zij hierbij...

 • Beloning

  Voor wat hoort wat. Werknemers werken immers niet voor niets. Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus...

 • Bevordering (doorstroom)

  Nadat een werkgever een werknemer heeft aangenomen – en dus heeft laten instromen – is het belangrijk dat de werknemer kan doorstromen in de organisatie. Dit betekent dat...

 • Buitenlandse werknemers

  Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland...

 • Calamiteitenregeling

  De calamiteitenregeling moet de WW-regeling bij onwerkbaar weer en de werktijdverkortingsregeling (WTV) gaan vervangen. Het is nog onduidelijk wanneer en of dit gaat gebeuren. De calamiteitenregeling...

 • Cao

  Een werkgever en een werknemer spreken met elkaar af onder welke arbeidsvoorwaarden een werknemer aan de slag gaat. Naast deze individuele arbeidsvoorwaarden kan er een cao van toepassing...

 • Coaching

  Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Hierbij is er geen hiërarchische relatie, maar gebeurt de kennisoverdracht op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie....

 • Competenties

  Veel organisaties passen tegenwoordig competentiemanagement toe. Competentiemanagement bestaat uit methodes om de kennis, vaardigheden en het gedrag van werknemers in kaart te brengen,...

 • Concurrentiebeding

  Organisaties kunnen last hebben van concurrenten. Als blijkt dat een werknemer met veel kennis van de organisatie na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één...

 • Demotie

  Demotie betekent simpelweg dat de werkgever een werknemer een baan op een lager niveau aanbiedt. Op deze manier richt het personeelsbeleid zich op hernieuwd inzetten van werknemers. Dit...

 • Disciplinaire maatregelen

  Als een werknemer (stelselmatig) de gedragsregels van de organisatie overtreedt, kan de werkgever disciplinaire maatregelen nemen. Zo kan de werkgever een boete geven of de werknemer...

 • Disfunctioneren

  Een disfunctionerende werknemer zit vaak niet goed in zijn vel, is prikkelbaar en heeft een negatieve houding. Disfunctioneren heeft daardoor invloed op een afdeling en op de lange termijn...

 • Diversiteit

  De multiculturele samenleving, de verhoging van de pensioenleeftijd en het internationale karakter van veel organisaties zorgen voor een breed scala aan (potentiële) werknemers....

 • Doorwerken na AOW

  Niet iedere werknemer wil bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ook daadwerkelijk stoppen met werken. Sommige werknemers vinden het juist fijn om aan het arbeidsproces te blijven...