Thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

Hieronder vindt u alle 102 thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

 • Afspiegelingsbeginsel

  Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  Een werkgever past het afspiegelingsbeginsel toe bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel...

 • AOW

  AOW en pensioen

  Voor de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) stond ouderdom bijna gelijk aan armoede, zeker voor hen die geen kinderen hadden om voor hen te zorgen....

 • Arbeidsvoorwaarden

  Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

  Voordat een werkgever en een werknemer een samenwerking beginnen, bespreken zij met elkaar de voorwaarden waaronder de werknemer de...

 • Beloning

  Voor wat hoort wat. Werknemers werken immers niet voor niets. Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus...

 • Bevordering (doorstroom)

  Nadat een werkgever een werknemer heeft aangenomen – en dus heeft laten instromen – is het belangrijk dat de werknemer kan doorstromen in de organisatie. Dit betekent dat...

 • Buitenlandse werknemers

  Deskundigheid van buitenlandse werknemers

  Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten...

 • Calamiteitenregeling

  De calamiteitenregeling moet de WW-regeling bij onwerkbaar weer en de werktijdverkortingsregeling (WTV) gaan vervangen. Het is nog onduidelijk wanneer en of dit gaat gebeuren. De calamiteitenregeling...

 • Cao

  Een werkgever en een werknemer spreken met elkaar af onder welke arbeidsvoorwaarden een werknemer aan de slag gaat. Naast deze individuele arbeidsvoorwaarden kan er een cao van toepassing...

 • Coaching

  Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Hierbij is er geen hiërarchische relatie, maar gebeurt de kennisoverdracht op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie....

 • Competenties

  Veel organisaties passen tegenwoordig competentiemanagement toe. Competentiemanagement bestaat uit methodes om de kennis, vaardigheden en het gedrag van werknemers in kaart te brengen,...

 • Concurrentiebeding

  Organisaties kunnen last hebben van concurrenten. Als blijkt dat een werknemer met veel kennis van de organisatie na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één...

 • Demotie

  Demotie betekent simpelweg dat de werkgever een werknemer een baan op een lager niveau aanbiedt. Op deze manier richt het personeelsbeleid zich op hernieuwd inzetten van werknemers. Dit...

 • Disciplinaire maatregelen

  Als een werknemer (stelselmatig) de gedragsregels van de organisatie overtreedt, kan de werkgever disciplinaire maatregelen nemen. Zo kan de werkgever een boete geven of de werknemer...

 • Disfunctioneren

  Een disfunctionerende werknemer zit vaak niet goed in zijn vel, is prikkelbaar en heeft een negatieve houding. Disfunctioneren heeft daardoor invloed op een afdeling en op de lange termijn...

 • Diversiteit

  De multiculturele samenleving, de verhoging van de pensioenleeftijd en het internationale karakter van veel organisaties zorgen voor een breed scala aan (potentiële) werknemers....

 • Duurzame inzetbaarheid

  Alles over duurzame inzetbaarheid

  De vergrijzing is een feit. Ervaren krachten gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten andere...

 • E-learning

  Hoewel e-learning in de meest algemene zin doelt op het gebruik van computers bij opleidingen, wordt de term de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor opleidingen op afstand. Dankzij...

 • EVC

  Tijdens hun leven steken mensen allerlei kennis en ervaring op die ze niet via (officiële) scholing vergaren, maar die wel van pas kan komen op de arbeidsmarkt. Het is mogelijk om...