Thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

Hieronder vindt u alle 101 thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

 • Afspiegelingsbeginsel

  Een werkgever past het afspiegelingsbeginsel toe bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaalt de werkgever welke werknemers voor...

 • AOW

  De Algemene Ouderdomswet (AOW) is bedoeld als een basis van het pensioen, de zogenoemde eerste pijler, en is voor iedere ingezetene van Nederland, ongeacht de nationaliteit. De opbouw...

 • Arbeidsovereenkomst

  Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen...

 • Arbeidstijden

  Werknemers mogen niet eindeloos doorwerken: de Arbeidstijdenwet (ATW) steekt daar een stokje voor. Als werknemers te vaak en te lang blijven werken, kan dit uiteindelijk namelijk een...

 • Arbeidsvoorwaarden

  Voordat een werkgever en een werknemer een samenwerking beginnen, bespreken zij met elkaar de voorwaarden waaronder de werknemer de arbeid gaat verrichten. Natuurlijk komen hierbij het...

 • Beloning

  Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij...

 • Bevordering (doorstroom)

  Nadat een werkgever een werknemer heeft aangenomen – en dus heeft laten instromen – is het belangrijk dat de werknemer kan doorstromen in de organisatie. Dit betekent dat...

 • Buitenlandse werknemers

  Expats uit de meeste landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben meestal dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers. Maar er gelden ook speciale regelingen voor...

 • Calamiteitenregeling

  De calamiteitenregeling moet de WW-regeling bij onwerkbaar weer en de werktijdverkortingsregeling (WTV) gaan vervangen. Het is nog onduidelijk wanneer en of dit gaat gebeuren. De calamiteitenregeling...

 • Cao

  Een werkgever en een werknemer spreken met elkaar af onder welke arbeidsvoorwaarden een werknemer aan de slag gaat. Naast deze individuele arbeidsvoorwaarden kan er een cao van toepassing...

 • Coaching

  Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Hierbij is er geen hiërarchische relatie, maar gebeurt de kennisoverdracht op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie....

 • Competenties

  Veel organisaties passen tegenwoordig competentiemanagement toe. Competentiemanagement bestaat uit methodes om de kennis, vaardigheden en het gedrag van werknemers in kaart te brengen,...

 • Concurrentiebeding

  Organisaties kunnen last hebben van concurrenten. Als blijkt dat een werknemer met veel kennis van de organisatie na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één...

 • Demotie

  Demotie betekent simpelweg dat de werkgever een werknemer een baan op een lager niveau aanbiedt. Op deze manier richt het personeelsbeleid zich op hernieuwd inzetten van werknemers. Dit...

 • Disciplinaire maatregelen

  Als een werknemer (stelselmatig) de gedragsregels van de organisatie overtreedt, kan de werkgever disciplinaire maatregelen nemen. Zo kan de werkgever een boete geven of de werknemer...

 • Disfunctioneren

  Een disfunctionerende werknemer zit vaak niet goed in zijn vel, is prikkelbaar en heeft een negatieve houding. Disfunctioneren heeft daardoor invloed op een afdeling en op de lange termijn...

 • Diversiteit

  De multiculturele samenleving, de verhoging van de pensioenleeftijd en het internationale karakter van veel organisaties zorgen voor een breed scala aan (potentiële) werknemers....

 • Duurzame inzetbaarheid

  Ervaren krachten gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten andere werknemers juist langer werken. Werkgevers moeten zich voorbereiden op...

 • E-learning

  Hoewel e-learning in de meest algemene zin doelt op het gebruik van computers bij opleidingen, wordt de term de laatste jaren steeds vaker gebruikt voor opleidingen op afstand. Dankzij...

 • EVC

  Tijdens hun leven steken mensen allerlei kennis en ervaring op die ze niet via (officiële) scholing vergaren, maar die wel van pas kan komen op de arbeidsmarkt. Het is mogelijk om...