Thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

Hieronder vindt u alle 105 thema's gerelateerd aan het vakgebied HR

 • Afspiegelingsbeginsel

  Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

  Een werkgever past het afspiegelingsbeginsel toe bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel...

 • AOW

  AOW en pensioen

  Voor de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) stond ouderdom bijna gelijk aan armoede, zeker voor hen die geen kinderen hadden om voor hen te zorgen....

 • Arbeidsconflict

  Conflicten kunnen flinke kostenpost zijn

  Conflicten kunnen de gang van zaken in een organisatie flink verstoren. De betrokken werknemers maar ook omstanders kunnen er veel last...

 • Arbeidshandicap

  Arbeidsgehandicapten kunnen op twee manieren aan de slag

  Werknemers met een arbeidshandicap zijn meestal niet volledig inzetbaar. Zij kunnen op twee manieren aan de slag. Er...

 • Arbeidsvoorwaarden

  Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

  Voordat een werkgever en een werknemer een samenwerking beginnen, bespreken zij met elkaar de voorwaarden waaronder de werknemer de...

 • Beloning

  Voor wat hoort wat. Werknemers werken immers niet voor niets. Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus...

 • Bevordering (doorstroom)

  Nadat een werkgever een werknemer heeft aangenomen – en dus heeft laten instromen – is het belangrijk dat de werknemer kan doorstromen in de organisatie. Dit betekent dat...

 • Buitenlandse werknemers

  Deskundigheid van buitenlandse werknemers

  Een buitenlandse werknemer of expat kan in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten...

 • Calamiteitenregeling

  De calamiteitenregeling moet de WW-regeling bij onwerkbaar weer en de werktijdverkortingsregeling (WTV) gaan vervangen. Het is nog onduidelijk wanneer en of dit gaat gebeuren. De calamiteitenregeling...

 • Cao

  Een werkgever en een werknemer spreken met elkaar af onder welke arbeidsvoorwaarden een werknemer aan de slag gaat. Naast deze individuele arbeidsvoorwaarden kan er een cao van toepassing...

 • Coaching

  Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Hierbij is er geen hiërarchische relatie, maar gebeurt de kennisoverdracht op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie....

 • Competenties

  Veel organisaties passen tegenwoordig competentiemanagement toe. Competentiemanagement bestaat uit methodes om de kennis, vaardigheden en het gedrag van werknemers in kaart te brengen,...

 • Concurrentiebeding

  Organisaties kunnen last hebben van concurrenten. Als blijkt dat een werknemer met veel kennis van de organisatie na afloop van zijn dienstbetrekking een prominente rol krijgt bij één...

 • Demotie

  Demotie betekent simpelweg dat de werkgever een werknemer een baan op een lager niveau aanbiedt. Op deze manier richt het personeelsbeleid zich op hernieuwd inzetten van werknemers. Dit...

 • Disciplinaire maatregelen

  Als een werknemer (stelselmatig) de gedragsregels van de organisatie overtreedt, kan de werkgever disciplinaire maatregelen nemen. Zo kan de werkgever een boete geven of de werknemer...

 • Disfunctioneren

  Een disfunctionerende werknemer zit vaak niet goed in zijn vel, is prikkelbaar en heeft een negatieve houding. Disfunctioneren heeft daardoor invloed op een afdeling en op de lange termijn...

 • Diversiteit

  De multiculturele samenleving, de verhoging van de pensioenleeftijd en het internationale karakter van veel organisaties zorgen voor een breed scala aan (potentiële) werknemers....

 • Duurzame inzetbaarheid

  Alles over duurzame inzetbaarheid

  De vergrijzing is een feit. Ervaren krachten gaan de komende jaren massaal met pensioen. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten andere...