Tools bij uw vakblad Logo-HR-Rendement

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online tools, thema's en artikelen die bij uw vakblad aansluiten. Door op de link van de uitgave te klikken, gaat u als abonnee direct naar uw digitale vakblad.

 

HR Rendement 12-2021

icon-toolbox-square Zo maakt u de stap naar rookvrij werken (toolbox)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2021 met register (reglement)
icon-checklist-square Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie (checklist)
icon-maatwerkbrief Voorbeeldbrief opvragen instroomgegevens Whk (maatwerkbrief)
icon-artikel-square De regels voor onwerkbaar weer in twee voorbeelden (verdiepingsartikel)
icon-infographic-square Regeling onwerkbaar weer (infographic)
icon-formulieren-square Registreren van een arbeidsongeval (formulier)
icon-toolbox-square Stap voor stap aan de slag met het POP (toolbox)

 

HR Rendement 11-2021

icon-overeenkomst-square Voorbeeld tussentijds opzegbeding (overeenkomst)
icon-stappenplan-square Eindheffing werkkostenregeling berekenen (stappenplan)
icon-stappenplan-square Bepaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) (stappenplan)
icon-toolbox-square De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 10-2021

icon-stappenplan-square Aanstellen vertrouwenspersoon (stappenplan)
icon-video-square Vertrouwenspersoon instellen straks verplicht (video)
icon-toolbox-square Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek (toolbox)
icon-overeenkomst-square Volmacht inhoudingen WAS (overeenkomst)
icon-artikel-square No-risk tegen ziekteverzuim (verdiepingsartikel)
icon-overeenkomst-square Ondernemingsovereenkomst (overeenkomst)

 

HR Rendement 9-2021

icon-reglementen-square Voorbeeld thuiswerkregeling (reglement)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Overeenkomst hybride werken (overeenkomst)
icon-checklist-square Uw werknemers van een fiets voorzien (checklist)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-analyse-square Leasefietsen vergelijken (marktanalyse)
icon-overeenkomst-square Detacheringsovereenkomst re-integratie 2e spoor (overeenkomst)
icon-maatwerkbrief-square Bevestiging detachering re-integratie 2e spoor aan werknemer (maatwerkbrief)
icon-reglementen-square Omgaan met rouw op het werk (reglement)
icon-formulieren-square Voorbeeld persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) (formulier)
icon-toolbox-square Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 8-2021

icon-toolbox-square De werkkostenregeling toepassen in 7 stappen (toolbox)
icon-toolbox-square Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo (toolbox)
icon-toolbox-square Loods uw werkneemster door haar zwangerschap (toolbox)
icon-reglementen-square Voorbeeld verlofregeling (reglement)
icon-reglementen-square Reglementbepalingen calamiteitenverlof (reglement)
icon-analyse-square AED's vergelijken (marktanalyse)
icon-toolbox-square Stap voor stap terug naar kantoor (toolbox)

 

HR Rendement 7-2021

icon-artikel-square Nietige en vernietigbare bepalingen in de arbeidsovereenkomst (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square Aantrekkelijk voor sollicitanten door sterk werkgeversimago (verdiepingsartikel)
icon-reglementen-square Sollicitatiefraude voorkomen (reglement)
icon-analyse-square Vacaturewebsites vergelijken (marktanalyse)
icon-toolbox-square Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen (toolbox)
icon-toolbox-square Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement (toolbox)

 

HR Rendement 6-2021

icon-overeenkomst-square Voorbeeld socialmediabeding (overeenkomst)
icon-formulieren-square Vakantie- en verlofplanning 2021 (formulier)
icon-reglementen-square Voorbeeld vakantieregeling (reglement)
icon-artikel-square Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis (verdiepingsartikel)
icon-vragen-en-antwoorden-square Tijdens vakantie in lockdown: wie betaalt dat? (vraag & antwoord)
icon-vragen-en-antwoorden-square Na vakantie in (thuis)quarantaine: wie betaalt dat? (vraag & antwoord)
icon-toolbox-square Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten (toolbox)
icon-rekentool-square Transitievergoeding berekenen (rekentool)
icon-checklist-square Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding? (checklist)
icon-artikel-square De concernregeling aan de hand van 4 steekwoorden (verdiepingsartikel)
icon-overeenkomst-square Voorbeeld boetebeding (overeenkomst)
icon-toolbox-square Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo (toolbox)

 

HR Rendement 5-2021

icon-toolbox-square Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten (toolbox)
icon-reglementen-square Voorbeeld overwerkregeling (reglement)
icon-analyse-square Outplacementbureaus vergelijken (marktanalyse)
icon-toolbox-square Voldoe aan de identificatieplicht in zes stappen (toolbox)

 

HR Rendement 4-2021

icon-checklist-square Wet flexibel werken (checklist)
icon-checklist-square Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek (checklist)
icon-artikel-square Het inzetten van mediation bij arbeidsconflicten (verdiepingsartikel)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2021 met register (reglement)
icon-maatwerkbrief-square Getuigschrift bij einde dienstbetrekking (maatwerkbrief)
icon-rekentool-square Transitievergoeding berekenen (rekentool)
icon-checklist-square Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer (checklist)
icon-maatwerkbrief-square Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd (maatwerkbrief)
icon-maatwerkbrief-square Verzoek regresrecht aan verzekeraar (maatwerkbrief)
icon-toolbox-square Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek (toolbox)

 

HR Rendement 3-2021

icon-reglementen-square Voorbeeldregeling vergoeding beeldschermbril (reglement)
icon-rekentool-square Vakantiedagen en jaarurensysteem (rekentool)
icon-checklist-square Bewaartermijnen sollicitatie- en personeelsgegevens (checklist)
icon-infographic-square Aan de wandel (infographic)
icon-infographic-square Thuis omgaan met werkdruk (infographic)
icon-infographic-square Gezond thuiswerken (infographic)
icon-infographic-square Voorwaarden voor werken op afstand (infographic)
icon-analyse-square Pauzesoftware vergelijken (marktanalyse)
icon-toolbox-square Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten (toolbox)

 

HR Rendement 2-2021

icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)
icon-checklist-square Controleer altijd een identiteitsbewijs (checklist)
icon-toolbox-square Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV (toolbox)

 

HR Rendement 1-2021

icon-rekentool-square Transitievergoeding berekenen (rekentool)
icon-rekentool-square Vaste reiskostenvergoeding berekenen (rekentool)
icon-vragen-en-antwoorden-square Hoe bepaal ik de vaste reiskostenvergoeding? (vraag & antwoord)
icon-toolbox-square Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op (toolbox)

 

HR Rendement 13-2020

icon-analyse-square Re-integratiebedrijven vergelijken (marktanalyse)
icon-formulieren-square Model jaaropgaaf (formulier)
icon-analyse-square HR-systemen 2019 vergelijken (marktanalyse)
icon-maatwerkbrief-square Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht (maatwerkbrief)
icon-toolbox-square Succesvol thuiswerken in 6 stappen (toolbox)
icon-toolbox-square Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk (toolbox)

 

HR Rendement 12-2020

icon-checklist-square Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie (checklist)
icon-toolbox-square Succesvol thuiswerken in 6 stappen (toolbox)
icon-checklist-square Kostenvergoedingen en thuiswerken (checklist)
icon-toolbox-square Regel zelf een ontslagvergoeding met wederzijds goedvinden (toolbox)

 

HR Rendement 11-2020

icon-analyse-square Vacaturewebsites vergelijken (marktanalyse)
icon-stappenplan-square Aanstellen vertrouwenspersoon (stappenplan)
icon-analyse-square Externe vertrouwenspersonen vergelijken (marktanalyse)

 

HR Rendement 10-2020

icon-overeenkomst-square Beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden (overeenkomst)
icon-reglementen-square Omgaan met rouw op het werk (reglement)
icon-toolbox-square Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV (toolbox)
icon-toolbox-square Correct werken met stagiairs in 7 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 9-2020

icon-toolbox-square Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen (toolbox)
icon-artikel-square PMO en PAGO (verdiepingsartikel)
icon-stappenplan-square Het preventief medisch onderzoek in vijf fasen (stappenplan)

 

HR Rendement 8-2020

icon-checklist-square Wet flexibel werken (checklist)
icon-toolbox-square Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen (toolbox)

 

HR Rendement 7-2020

icon-artikel-square Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square Veelgestelde vragen over de vakantieregels (verdiepingsartikel)
icon-reglementen-square Vakantiereglement (reglement)
icon-analyse-square MKB verzuim-ontzorgverzekeringen vergelijken (marktanalyse)
icon-nieuws-square Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-toolbox-square Succesvol thuiswerken in 6 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 6-2020

icon-checklist-square De aandachtspunten voor het 1,5-kantoor (checklist)
icon-checklist-square Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag (checklist)
icon-checklist-square Bedrijfseconomische noodzaak bij ontslagaanvraag (checklist)
icon-maatwerkbrief-square Informeren over ontslag om bedrijfseconomische redenen (maatwerkbrief)
icon-checklist-square Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak (checklist)
icon-checklist-square Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren (checklist)
icon-checklist-square Arbobeleid voor het voorkomen van beroepsziekten (checklist)
icon-checklist-square Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel (checklist)

 

HR Rendement 5-2020

icon-thema-square Corona-advies (thema)
icon-checklist-square Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren (checklist)
icon-maatwerkbrief-square Bevestigen wijziging arbeidsduur/arbeidstijden (maatwerkbrief)
icon-reglementen-square Reglementbepalingen aanpassing arbeidsduur (reglement)
icon-checklist-square Wet flexibel werken en aanvraag flexibele arbeidstijden (checklist)
icon-checklist-square Eenzijdig wijzigen van een arbeidsovereenkomst (checklist)
icon-stappenplan-square Een overlijdensuitkering uitbetalen (stappenplan)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-analyse-square Tankpassen vergelijken (marktanalyse)

 

HR Rendement 4-2020

icon-thema-square Corona-advies (thema)
icon-stappenplan-square Omgaan met beslag op het loon (stappenplan)
icon-checklist-square Eisen aan de thuiswerkplek (checklist)
icon-overeenkomst-square Tijdelijke thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)

 

HR Rendement 3-2020

icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-overeenkomst-square Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd min-max (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Nulurencontract geldig vanaf 1 januari 2020 (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Voorovereenkomst oproepkrachten (overeenkomst)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-analyse-square Arbodiensten vergelijken (marktanalyse)

 

HR Rendement 2-2020

icon-toolbox-square Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk (toolbox)
icon-maatwerkbrief-square Getuigschrift bij einde dienstbetrekking (maatwerkbrief)
icon-analyse-square HR-systemen 2019 vergelijken (marktanalyse)
icon-checklist-square Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens (checklist)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)

 

HR Rendement 1-2020

icon-overeenkomst-square Thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-checklist-square Een thuiswerkovereenkomst opstellen (checklist)
icon-analyse-square Arbodiensten vergelijken (marktanalyse)

 

HR Rendement 13-2019

icon-analyse-square Aanbieders bedrijfsrecherche vergelijken (marktanalyse)
icon-analyse-square Collectieve ongevallenverzekeringen vergelijken (marktanalyse)
icon-toolbox-square De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (toolbox)

 

HR Rendement 12-2019

icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-stappenplan-square Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden (stappenplan)
icon-toolbox-square Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 11-2019

icon-checklist-square Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling (checklist)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-analyse-square HR-systemen 2019 vergelijken (marktanalyse)

 

HR Rendement 10-2019

icon-overeenkomst-square Studiekostenbeding (overeenkomst)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)

 

HR Rendement 9-2019

icon-overeenkomst-square Studiekostenbeding (overeenkomst)

 

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van de informatie op Rendement Online, zodat u altijd de meest recente vakinformatie tot uw beschikking heeft. Dit kan er wel voor zorgen dat informatie uit oudere vakbladen intussen verwijderd of vervangen is. Via de zoekbalk rechtsboven kunt u zoeken in het actuele aanbod op Rendement Online.