Tools bij uw vakblad Logo-HR-Rendement

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle online tools, thema's en artikelen die bij uw vakblad aansluiten. Door op de link van de uitgave te klikken, gaat u als abonnee direct naar uw digitale vakblad.

 

HR Rendement 12-2020

icon-checklist-square Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie (checklist)
icon-toolbox-square Succesvol thuiswerken in 6 stappen (toolbox)
icon-checklist-square Kostenvergoedingen en thuiswerken (checklist)
icon-toolbox-square Regel zelf een ontslagvergoeding met wederzijds goedvinden (toolbox)

 

HR Rendement 11-2020

icon-analyse-square Marktanalyse vacaturewebsites (vergelijking)
icon-stappenplan-square Aanstellen vertrouwenspersoon (stappenplan)
icon-analyse-square Marktanalyse externe vertrouwenspersoon (vergelijking)

 

HR Rendement 10-2020

icon-overeenkomst-square Beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden (overeenkomst)
icon-reglementen-square Omgaan met rouw op het werk (reglement)
icon-toolbox-square Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV (toolbox)
icon-toolbox-square Correct werken met stagiairs in 7 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 9-2020

icon-toolbox-square Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen (toolbox)
icon-artikel-square PMO en PAGO (verdiepingsartikel)
icon-stappenplan-square Het preventief medisch onderzoek in vijf fasen (stappenplan)

 

HR Rendement 8-2020

icon-checklist-square Wet flexibel werken (checklist)
icon-toolbox-square Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen (toolbox)

 

HR Rendement 7-2020

icon-artikel-square Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis (verdiepingsartikel)
icon-artikel-square Veelgestelde vragen over de vakantieregels (verdiepingsartikel)
icon-reglementen-square Vakantiereglement (reglement)
icon-analyse-square Marktanalyse MKB verzuim-ontzorgverzekering (vergelijking)
icon-nieuws-square Loonbelastingtabellen 2020 beschikbaar via rekenhulp (nieuws)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-toolbox-square Succesvol thuiswerken in 6 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 6-2020

icon-checklist-square De aandachtspunten voor het 1,5-kantoor (checklist)
icon-checklist-square Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag (checklist)
icon-checklist-square Bedrijfseconomische noodzaak bij ontslagaanvraag (checklist)
icon-maatwerkbrief-square Informeren over ontslag om bedrijfseconomische redenen (maatwerkbrief)
icon-checklist-square Bewijs rond de bijtelling privégebruik auto van de zaak (checklist)
icon-checklist-square Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren (checklist)
icon-checklist-square Arbobeleid voor het voorkomen van beroepsziekten (checklist)
icon-checklist-square Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel (checklist)

 

HR Rendement 5-2020

icon-beslisbomen-square Corona-advies (thema)
icon-checklist-square Voorwaarden Subsidieregeling Praktijkleren (checklist)
icon-maatwerkbrief-square Bevestigen wijziging arbeidsduur/arbeidstijden (maatwerkbrief)
icon-reglementen-square Reglementbepalingen aanpassing arbeidsduur (reglement)
icon-checklist-square Wet flexibel werken en aanvraag flexibele arbeidstijden (checklist)
icon-checklist-square Eenzijdig wijzigen van een arbeidsovereenkomst (checklist)
icon-stappenplan-square Een overlijdensuitkering uitbetalen (stappenplan)
icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2020 met register (reglement)
icon-analyse-square Marktanalyse tankpassen (vergelijking)

 

HR Rendement 4-2020

icon-beslisbomen-square Corona-advies (thema)
icon-stappenplan-square Omgaan met beslag op het loon (stappenplan)
icon-checklist-square Eisen aan de thuiswerkplek (checklist)
icon-overeenkomst-square Tijdelijke thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)

 

HR Rendement 3-2020

icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-overeenkomst-square Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd min-max (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd min-max (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Nulurencontract geldig vanaf 1 januari 2020 (overeenkomst)
icon-overeenkomst-square Voorovereenkomst oproepkrachten (overeenkomst)
icon-rekentool-square Bijtelling fiets van de zaak berekenen (rekentool)
icon-analyse-square Marktanalyse arbodiensten (vergelijking)

 

HR Rendement 2-2020

icon-toolbox-square Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk (toolbox)
icon-maatwerkbrief-square Getuigschrift bij einde dienstbetrekking (maatwerkbrief)
icon-analyse-square Marktanalyse HR-systemen 2019 (vergelijking)
icon-checklist-square Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens (checklist)
icon-checklist-square Voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling (checklist)

 

HR Rendement 1-2020

icon-overeenkomst-square Thuiswerkovereenkomst (overeenkomst)
icon-checklist-square Een thuiswerkovereenkomst opstellen (checklist)
icon-analyse-square Marktanalyse arbodiensten (vergelijking)

 

HR Rendement 13-2019

icon-analyse-square Marktanalyse bedrijfsrecherche inschakelen (vergelijking)
icon-analyse-square Marktanalyse collectieve ongevallenverzekering (vergelijking)
icon-toolbox-square De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (toolbox)

 

HR Rendement 12-2019

icon-reglementen-square Handboek Loonheffingen 2019 met register (reglement)
icon-analyse-square Marktanalyse salarissoftware 2019-2020 (vergelijking)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-stappenplan-square Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden (stappenplan)
icon-toolbox-square Stel een auto van de zaak ter beschikking in 6 stappen (toolbox)

 

HR Rendement 11-2019

icon-checklist-square Houd rekening met nieuwe regels ketenbepaling (checklist)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)
icon-analyse-square Marktanalyse HR-systemen 2019 (vergelijking)
icon-analyse-square Marktanalyse salarissoftware 2019-2020 (vergelijking)

 

HR Rendement 10-2019

icon-overeenkomst-square Studiekostenbeding (overeenkomst)
icon-rekentool-square Transitievergoeding bepalen (rekentool)

 

HR Rendement 9-2019

icon-overeenkomst-square Studiekostenbeding (overeenkomst)

 

Wij zijn continu bezig met het actualiseren van de informatie op Rendement Online, zodat u altijd de meest recente vakinformatie tot uw beschikking heeft. Dit kan er wel voor zorgen dat informatie uit oudere vakbladen intussen verwijderd of vervangen is. Via de zoekbalk rechtsboven kunt u zoeken in het actuele aanbod op Rendement Online.