Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hier onderdeel van zijn. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor werknemers die een klacht of probleem hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze werknemers kunnen hun verhaal kwijt en de vertrouwenspersoon kan hen adviseren over welke vervolgstappen ze kunnen nemen. Hoewel de werkgever verplicht is om de werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting, is er geen wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?
Het is begrijpelijk dat u enige vragen heeft bij een lid van de ondernemingsraad (OR) in de rol als vertrouwenspersoon. Aan de ene kant zijn OR-leden over het algemeen goed betrokken bij het arbobeleid van de organisatie en zien zij het belang in van het hebben van een goede vertrouwenspersoon.... Lees het hele antwoord