Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In het Regeerakkoord 2017 (naslagwerk) werd al aangekondigd dat het ontslagrecht zou wijzigen en er een verruiming van de ketenbepaling zou gaan plaatsvinden. Die wijzigingen zijn uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB regelt onder meer:

  • Werknemers krijgen na drie jaar recht op een vast contract.
  • Werknemers krijgen vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar dienstverband.
  • De werkgever krijgt een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Met deze mogelijkheid kan hij een ontbindingsverzoek indienen vanwege verschillende ontslaggronden. Een rechter kan dan bepalen dat de werknemer een extra vergoeding ontvangt bovenop de transitievergoeding.
  • Een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract is straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als hij minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen is.
  • Payrollwerknemers krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers die direct in dienst zijn bij de werkgever.
  • Werkgevers moeten een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie WW komt te vervallen.

De bedoeling is dat de WAB per 1 januari 2020 in werking treedt.

 

Vraag en antwoord

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim voor ontslaggrond c?
In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek staat ontslaggrond c omschreven als ‘frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen’. Hiervan is sprake als de werknemer regelmatig niet komt werken omdat hij ziek is of gebreken heeft, en zijn afwezigheid onaanvaardbare gevolgen heeft... Lees het hele antwoord