Wet werk en zekerheid (WWZ)

De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft als doel de rechtspositie van flexwerkers te versterken en het ontslagrecht te hervormen. Daarnaast regelt de wet enkele wijzigingen in de Werkloosheidswet (WW). Een belangrijke wijziging in het ontslagrecht is dat de werkgever niet meer de vrijheid heeft om zelf voor ontslag via UWV of de kantonrechter te kiezen. De ontslagroute die de werkgever moet volgen is afhankelijk van de ontslagreden. Op 1 januari 2020 is de WWZ flink aangepast door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Uitgelicht

Minder ontslagen via UWV en kantonrechter

In 2015 is het aantal ontslagen via de kantonrechter en UWV flink gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Waarschijnlijk is de...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 10-02-2017

Hoge Raad geeft richtlijnen voor billijke vergoeding...

Rechters moeten bij het vaststellen van de billijke vergoeding rekening houden met de gevolgen die het einde van de arbeidsovereenkomst...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 03-07-2017

Voortgang WWZ: vaker vast contract, toch langere...

Het aantal werknemers met een vast contract is voor het eerst sinds 2009 sneller toegenomen dan het aantal werknemers met een flexibel...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 12-07-2018

Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd

Een werkgever moet de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden een maand vóór het einde van...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 23-02-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende regels. Voorbeelden hiervan zijn...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerheid te geven. Flexibele arbeid...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 01-01-2020

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft...

De ingangsdata van de maatregelen uit de WAB

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 01-01-2020

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), gaat deze wet definitief per 1 januari 2020 in. Het grootste deel van de maatregelen is...

WAB wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 01-01-2020

Per 1 januari 2020 gaat het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payrollbedrijven straks geen uitzendbeding...

Hoe berekent u de transitievergoeding voor en na de WAB?

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-08-2019

Met de introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 en het vervallen van bepaalde overbruggingsregelingen uit de WWZ, gaan er een hoop zaken...

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Opzegverboden Publicatiedatum 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun positie binnen de organisatie....

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie Publicatiedatum 12-03-2019

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het uitkeren van een eventuele transitievergoeding. Voor u als salarisadministrateur is...

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar...

Transitievergoeding Publicatiedatum 18-01-2019

Het kabinet heeft een compensatie voor de transitievergoeding geregeld. Uw organisatie heeft recht op zo’n compensatie als u een werknemer na 2 jaar ziekte ontslaat....

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Compensatie voor de transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen...

Vraag en antwoord

Welke maatregelen kent de WAB voor seizoenswerk?
Tijdelijke krachten die werk doen dat niet het hele jaar rond beschikbaar is – zoals seizoenswerkers in de agrarische sector – hebben te maken met speciale omstandigheden. De WAB biedt op diverse manieren uitzonderingen voor deze situatie. Er zijn op 3 vlakken bijzondere regels... Lees het hele antwoord