Wet werk en zekerheid (WWZ)

Belangrijkste links over de Wet werk en zekerheid (WWZ):

De Wet werk en zekerheid wijzigt het arbeidsrecht

De Wet werk en zekerheid heeft een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht in het arbeidsrecht. Eén van de doelen van de wet is om de arbeidsmarktpositie van flexwerkers te versterken. Om dit te realiseren is de ketenbepaling voor werknemers met een tijdelijk contract aangescherpt. Werknemers hebben nu na drie tijdelijke contracten of na een periode van twee jaar recht op een vast contract. Daarnaast zijn de regels voor de proeftijd en het concurrentiebeding in een tijdelijk contract gewijzigd en is er een aanzegtermijn geïntroduceerd.

Wijzigingen in het ontslagrecht

Ook het oude ontslagrecht is door de Wet werk en zekerheid op de schop gegaan. De werkgever heeft niet meer de vrijheid om zelf voor ontslag via UWV of de kantonrechter te kiezen, omdat de ontslagroute die de werkgever moet volgen afhankelijk is van de ontslagreden. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever naar UWV. Voor ontslag vanwege andere – in de persoon gelegen – redenen volgt hij de ontslagroute via de kantonrechter.

Recht op transitievergoeding bij uitdiensttreding

Een andere belangrijke maatregel uit de Wet werk en zekerheid is dat werknemers na twee jaar dienstverband bij (onvrijwillige) uitdiensttreding recht hebben op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers die twee jaar tijdelijke contracten hebben gehad en dan uit dienst gaan. Voor de transitievergoeding geldt een vaste formule die vastligt in de wet.

Belangrijke links vanuit de overheid:

 

Tools

E-learning

WWZ deel 5: Transitievergoeding
Videocollege
10 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014
WWZ deel 7: Overzicht
Videocollege
5 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?
Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers een bedenktijd van twee weken na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst - ook wel bekend als vaststellingsovereenkomst - of als zij instemmen met ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). De werknemer... Lees het hele antwoord