Werkloosheidswet (WW)

Als een werknemer geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kan het verlies aan inkomen worden opgevangen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De hoogte en duur van een WW-uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsverleden en het inkomen van de werkloze. De WW wordt via de premies werknemersverzekeringen gefinancierd door de werkgever.

 

E-learning

WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW)
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Wat is een fictieve opzegtermijn?
Bij ontslag van een werknemer moet u rekening houden met de opzegtermijn. Dit is de termijn die een arbeidsovereenkomst nog moet voortduren nadat de werknemer uw opzegging van zijn contract heeft ontvangen. In de wet zijn hiervoor regels opgenomen, maar ook in de collectieve arbeidsovereenkomst... Lees het hele antwoord