Werkloosheidswet (WW)

De werkgever betaalt premie voor de Werkloosheidswet via de premies werknemersverzekeringen. De premie voor de WW bestaat uit het deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf) en het deel voor het sectorfonds. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de betreffende bedrijfs- of beroepssector. Voor de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf bestaat een hoog en een laag percentage voor de sectorpremie.

Duur Ww-uitkering verkort in Wet werk en zekerheid

Een werknemer die (niet-verwijtbaar) werkloos wordt, kan een WW-uitkering aanvragen bij UWV. Hoe lang UWV een uitkering verstrekt, hangt af van het arbeidsverleden van de werknemer. In de Wet werk en zekerheid is geregeld dat de maximale duur van de WW stapsgewijs wordt teruggebracht naar 24 maanden. Daarnaast kunnen de sociale partners per cao aanvullende werkloosheidsregelingen maken, zodat de maximale uitkeringsduur toch nog langer kan uitvallen dan twee jaar.

 

E-learning

WWZ deel 6: de Werkloosheidswet (WW)
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Wat is een fictieve opzegtermijn?
Bij ontslag van een werknemer moet u rekening houden met de opzegtermijn. Dit is de termijn die een arbeidsovereenkomst nog moet voortduren nadat de werknemer uw opzegging van zijn contract heeft ontvangen. In de wet zijn hiervoor regels opgenomen, maar ook in de collectieve arbeidsovereenkomst... Lees het hele antwoord