Zwangerschap

Het is onvermijdelijk: vroeg of laat gaat een werkneemster in uw organisatie met zwangerschapsverlof. Zwangere werkneemsters moet u goed in de gaten houden. Zij zijn immers gevoeliger voor mentale en fysieke arbeidsrisico’s en u moet het ongeboren kindje beschermen. Er is dan ook veel wet- en regelgeving als het gaat om zwangerschap en werk. Die moet u kennen, want het is aan u een werkneemster voor te lichten over de risico’s en haar rechten tijdens haar zwangerschap!

 

Tools

Vraag en antwoord

Wat zijn de wettelijke regels voor kolven opt het werk?
Als een werkneemster na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof weer bij uw organisatie aan het werk gaat, heeft zij tot negen maanden na haar bevalling het recht om maximaal een kwart van haar werktijd aan voeden en kolven te besteden. Uw organisatie moet haar loon gedurende deze tijd... Lees het hele antwoord