Hybride werken

Nu het corona-thuiswerkadvies van de baan is, komt het kantoorleven weer op gang. Veel organisaties kiezen voor een hybride vorm van werken, waarbij thuiswerken wordt afgewisseld met werken op kantoor of flexplekken in het land. Dat brengt allerlei nieuwe eisen en veranderingen met zich mee.

Op deze pagina vindt u het nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hier verdiepingsartikelen en praktische tools, zoals stappenplannen en voorbeeldovereenkomsten. Voor meer specifieke informatie over elementen van hybride werken kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Meer ruimte voor maatwerk

In het rapport ‘Hybride werken’ dat in maart 2022 werd gepubliceerd, adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet om een betere balans te vinden tussen werkgevers- en werknemersbelangen bij hybride werken. Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over hun werkplek en werkgevers meer ruimte voor maatwerk.

 

Hoe kunnen we digitaal leren stimuleren?

Opleiding en ontwikkeling | Publicatiedatum 10-06-2022

Hoe kunnen we binnen onze organisatie onze werknemers stimuleren om meer te doen aan digitaal leren?

Hoe zorgen we voor een goede thuiswerkregeling?

Thuiswerken | Publicatiedatum 24-08-2021

Of de verspreiding van het coronavirus wordt bedwongen of niet: aan thuiswerken komt in in onze organisaties geen einde meer. Zowel de werkgever als werknemers hebben...

Wat is hybride werken en wat is een hybride werkcultuur?

Hybride werken | Publicatiedatum 25-06-2021

In de media lezen we steeds over 'hybride werken'. Maar wat is dat nu eigenlijk: hybride werken? En wat is een hybride werkcultuur?

Vormgeving van hybride werken in de praktijk

Hybride werken 6 minuten | 08-07-2022

Hybride werken komt steeds vaker voor. Bij het vormgeven van beleid is maatwerk het advies volgens de Sociaal-Economische Raad (SER). Werkge...

Het SER-advies als leidraad voor goed beleid over hybride werken

Hybride werken 5 minuten | 22-06-2022

Hybride werken heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Hoe werkgevers dit vormgeven verschilt nogal. De Sociaal Economische Raad (SER...

OR & recht op thuiswerken

Thuiswerken 6 minuten | 09-03-2022

Door de coronacrisis zijn veel werkgevers en werknemers gewend geraakt aan het thuiswerken. Waar thuiswerken in veel branches eerder niet ge...

Hybride werken voor altijd

Hybride werken Publicatiedatum 02-11-2021

Veel werkgevers en werknemers zullen na de coronapandemie niet volledig terugkeren naar de oude situatie, maar kiezen voor een combinatie van thuiswerken en werken op...

Hybride vergaderen

Hybride werken Publicatiedatum 09-06-2021

Een vergadering met twee doelgroepen: online deelnemers en deelnemers die fysiek aanwezig zijn. Zij hebben hetzelfde doel, maar een verschillende beleving van de vergadering....