Nieuwe Europese campagne voor gezond digitaal werken

9 november 2023 | Door redactie

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk is een nieuwe campagne gestart. Die gaat over de gezonde werkplek en dan vooral over de digitalisering van werk en de gevolgen voor de gezondheid.

De nieuwe campagne voor een gezonde werkplek ‘Veilig en gezond werk in het digitale tijdperk’ van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) gaat in op de gevolgen van digitalisering van het werk voor de risico’s op de werkvloer en de gezondheid van werknemers. Door technologieën zoals cobots en robots, artificiële intelligentie (AI) en nieuwe werkvormen veranderen de arbeidsomstandigheden van werknemers soms ingrijpend. Ook werken via digitale platforms en telewerken zorgen voor andere belasting en risico’s. Werkgevers en werknemers moeten zich hiervan bewust zijn. De campagne wil veilig en productief gebruik van digitale technologieën aanmoedigen.

Nieuwe risico’s door digitalisering

Digitale technologieën bieden kansen, maar brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. Zo is het belangrijk aandacht te hebben voor onder meer:

  • verlies van autonomie, intensivering van het werk en toename van de druk om aan een bepaalde norm te voldoen;
  • isolatie van werknemers, toename van virtuele interacties en een gebrek aan collegiale ondersteuning;
  • beslissingen die genomen worden op basis van algoritmes waardoor er risico van discriminatie en ongelijke behandeling ontstaat;
  • onduidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheid en veiligheid op het werk en de toepasbaarheid van wet- en regelgeving hiervoor;
  • toenemende vraag naar flexibiliteit, voortdurende beschikbaarheid en vervaging van de grenzen tussen werk en privéleven.

Meer over de campagne is te lezen via de website van EU-OSHA.