Stap voor stap terug naar kantoor na corona

Het massale thuiswerken is voorbij. Uw medewerkers mogen (wellicht in eerste instantie met mate) weer terug naar kantoor. Hierbij komt meer kijken dan u denkt. Zo heeft de lange afwezigheid een impact gehad op het sociaal contact tussen uw werknemers. Ook zal er nog langere tijd – wellicht permanent – hybride gewerkt worden, dus afwisselend op kantoor en thuis. De toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen loodst u door alle aandachtspunten over werken op afstand.

Aan de hand van deze toolbox kunt u voor alle aspecten kijken in hoeverre uw organisatie en kantoor klaar zijn, en wat er nog moet gebeuren. U vindt hier informatie over de belangrijkste aandachtspunten bij het volledig openstellen van het kantoor, en handige tools om u te helpen de knelpunten te vinden en op te lossen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap terug naar kantoor na corona

  Wat moet u doen nu uw werknemers weer op kantoor mogen werken

  Nu de coronamaatregelen vervallen zijn, komt het kantoorleven weer in zicht. Dit betekent dat uw medewerkers, na meer dan twee jaar van (grotendeels) thuiswerken, weer naar kantoor komen. Maar zijn uw kantoor, uw organisatie en vooral uw medewerkers daar wel klaar voor? Aan de hand van deze toolbox treft u de benodigde voorbereidingen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • 2

  De organisatie na corona

  Werknemers laten wennen aan werken op kantoor

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 10-03-2022

  Na twee jaar thuiswerken is het goed om de terugkeer naar kantoor stapsgewijs op te bouwen, zodat werknemers kunnen wennen aan de prikkels.


  Soepele overgang bij terugkeer naar kantoor

  Nieuws Corona-advies Publicatiedatum: 10-03-2022

  Het lijkt er nu toch echt op dat veel organisaties langzaamaan zullen terugkeren naar 'normaal', of een 'nieuw normaal'. Werknemers zullen, gedeeltelijk of weer volledig, op kantoor worden verwacht. Een kans voor managers om met werknemers terug te blikken en stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen.


  Samenwerken tijdens en na de coronapandemie

  Verdiepingsartikel Hybride werken Publicatiedatum: 10-11-2021

  De coronapandemie heeft de wereld behoorlijk op zijn kop gezet. Bijna iedereen heeft te maken gekregen met bepaalde beperkingen, werkgevers en werknemers niet uitgezonderd. Toch heeft het virus ook positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Vooral op het gebied van digitalisering zijn allerlei processen in een gigantische stroomversnelling geraakt.


  Welke impact heeft corona op organisaties?

  Verdiepingsartikel Corona-advies Publicatiedatum: 18-12-2020

  Er zal geen organisatie zijn die niet op de één of andere manier door de coronapandemie is geraakt. In opdracht van Rendement Uitgeverij zocht onderzoeksbureau Motivaction uit wat de effecten van de coronacrisis zijn voor onder meer de strategie van Nederlandse organisaties, het personeelsbeleid en de financiële situatie. Wat zijn de voornaamste uitkomsten van dit onderzoek?


 • 3

  Risico’s en preventie

  Aanpassingen aan bhv bij terugkeer naar kantoor na corona

  Nieuws Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 24-06-2021

  Als werknemers weer terugkeren naar het werk, moet de bhv georganiseerd worden volgens het ‘nieuwe normaal’. Meestal zijn daarvoor wel een aantal aanpassingen nodig in de aanpak, bijvoorbeeld bij evacueren.


  Preventiemedewerker broodnodig voor het nieuwe normaal

  Nieuws Preventiemedewerker Publicatiedatum: 31-05-2021

  De preventiemedewerker speelt een centrale rol bij het arbobeleid in de organisatie. Zeker nu veel organisaties zich opmaken voor een nieuw normaal is een goede preventiemedewerker van belang. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het aanstellen van de juiste kandidaat en werkt ook in de praktijk nauw samen met de preventiemedewerker.


  Symptomen van COVID-19

  Infographic Corona-advies Publicatiedatum: 26-10-2020

  Van COVID-19 wordt gezegd dat de symptomen hetzelfde zijn als die van een koutje of de gewone griep. COVID-19 kan lastig te herkennen zijn, maar er zijn wel degelijk verschillen met luchtweginfecties of allergische reacties. In deze infographic staan enkele verschillen op een rijtje, zodat alleen werknemers met COVID-symptomen het advies krijgen om thuis te blijven.


  Re-integratie bij long covid grillig en langdurig

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 11-05-2021

  Bedrijfsartsen vinden het lastig om mensen te adviseren die last hebben van zogenoemde long covid. Er is nog weinig over het ziektebeeld bekend en het verloop is vaak grillig. Daardoor kunnen ze niet de steun en de duidelijke oplossingen bieden die ze zelf voor ogen hebben. Re-integratie wordt daardoor moeilijk.


 • 4

  Hybride werken voor de organisatie

  Welke rol krijgt het kantoor na corona?

  Verdiepingsartikel Hybride werken Publicatiedatum: 24-06-2021

  Het is een thema dat veel organisaties en HR-professionals al langdurig bezighoudt: thuiswerken. Nu het erop lijkt dat met de vaccinaties het virus effectief wordt bestreden, staan organisaties voor de vraag wat zij gaan doen in het post-coronatijdperk. Voor hoeveel dagen gaan werknemers terug naar kantoor? En hoe wordt dit georganiseerd?


  Hybride werken voor altijd

  Infographic Hybride werken Publicatiedatum: 02-11-2021

  Veel werkgevers en werknemers zullen na de coronapandemie niet volledig terugkeren naar de oude situatie, maar kiezen voor een combinatie van thuiswerken en werken op locatie. Hoog tijd dus om de afspraken over hybride werken te formaliseren. Daarbij passeren vier aandachtsgebieden de revue.


  Voorbeeld werkrooster

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 03-01-2023

  Met dit voorbeeld van een blanco werkrooster kunt u eenvoudig bijhouden welke werknemers per werkdag op kantoor werken.


  Kantoor inrichten voor hybride werken na coronacrisis

  Nieuws Hybride werken Publicatiedatum: 27-05-2021

  Nu langzamerhand de coronamaatregelen versoepeld worden, komt ook het kantoorleven weer in zicht. Veel medewerkers gaan straks thuiswerken combineren met werken op kantoor of een andere locatie. Daarvoor moet wel het een en ander geregeld worden. Dat kan mooi in de komende zomerperiode.


  Personeelshandboek en hybride werken

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 28-06-2021

  Gebruik deze checklist om uw personeelshandboek te toetsen aan de gevolgen van hybride werken.


  Overeenkomst hybride werken

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 05-07-2021

  Gebruik deze overeenkomst om duidelijke afspraken te maken over hybride werken.


  Hybride werken: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanpassen?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 25-06-2021

  Nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, willen we onze medewerkers weer naar kantoor laten komen. Ze zullen voorlopig gedeeltelijk plaatsonafhankelijk en gedeeltelijk op kantoor werken. Dit heet 'hybride werken'. Moeten we voor hybride werken de risico- inventarisatie en - evaluatie (RI&E) aanpassen?


 • 5

  Hybride werken voor de medewerker

  Maak duidelijke afspraken over communiceren op afstand

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 31-03-2022

  Nu fulltime samenwerken op kantoor lang niet overal meer de norm is, is het tijd om afspraken te maken over de communicatie.


  Hybride vergadering laat de voorzitter jongleren

  Tool Vergaderen Publicatiedatum: 17-06-2021

  Een hybride vergadering, waarbij deelnemers in de vergaderruimte zitten en andere deelnemers inbellen, vergt nogal wat van de voorzitter.


  Nieuwe vaardigheden nodig voor hybride vergadering

  Verdiepingsartikel Hybride werken Publicatiedatum: 09-06-2021

  Met de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen komt ook het kantoorleven weer op gang. Veel werknemers zullen niet meer alle dagen naar kantoor terugkeren; zij gaan thuiswerken combineren met werken op kantoor of een andere locatie. De hybride vergadering biedt dan uitkomst. Hierbij vergaderen werknemers in de vergaderruimte op kantoor via een scherm met hun thuiswerkende collega’s. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden.


  Hybride vergaderen

  Infographic Vergaderen Publicatiedatum: 09-06-2021

  Een vergadering met twee doelgroepen: online deelnemers en deelnemers die fysiek aanwezig zijn. Zij hebben hetzelfde doel, maar een verschillende beleving van de vergadering. Wat is de etiquette van het nieuwe vergaderen?


 • 6

  Rol van de OR

  OR-instemming is nodig op het beleid voor terugkeer naar de werkplek

  Verdiepingsartikel Werkplek Publicatiedatum: 07-07-2020

  Nu de overheid de coronamaatregelen geleidelijk versoepelt, werken veel organisaties aan beleid voor de (gedeeltelijke) terugkeer naar de werkvloer. Om de werkomgeving coronaproof te maken, moet uw bestuurder deze veilig inrichten voor de werknemers, en eventuele gasten of leveranciers. Uw rol hierin is belangrijk vanwege uw instemmingsrecht en uw stimulerende taken.


  SER-advies geeft OR houvast bij beleid hybride werken

  Nieuws Hybride werken Publicatiedatum: 04-04-2022

  Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar zij werken. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies aan het kabinet over hybride werken. Het SER-advies biedt de ondernemingsraad (OR) houvast om bij de bestuurder te pleiten voor beleid voor hybride werken.