Belastingplan 2013 door Tweede Kamer

23 november 2012 | Door redactie

Onlangs is een Kamermeerderheid akkoord gegaan met het Belastingplan 2013. Er zijn ook enkele amendementen en moties goedgekeurd, waardoor een aantal maatregelen zijn gewijzigd. De Tweede Kamer is ook akkoord gegaan met de Overige fiscale maatregelen 2013. De plannen liggen nu bij de Eerste Kamer.

Het Belastingplan 2013 is tijdens Prinsjesdag gepresenteerd samen met de Miljoenennota 2013. Zoals u weet, is de geplande forensentaks gesneuveld nadat VVD en PvdA een deelakkoord hadden bereikt kort na Prinsjesdag. Sindsdien is het Belastingplan 2013 vrijwel ongeschonden gebleven, op de volgende punten na:

  • De werkbonus zal per 1 januari 2020 eindigen.
  • Is uw pensioen vóór 1 januari 2013 ingegaan, dan is het mogelijk om tijdelijk een hogere pensioenuitkering te krijgen (variabilisatie). Het pensioen over de resterende uitkeringsperiode zal dan lager zijn.
  • De leeftijdsbegrenzing van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting gaat omhoog van 18-35 naar 18-40 jaar.
  • De termijn voor het aftrekken van rente op restschulden op de eigen woning wordt verlengd van vijf naar tien jaar. 

Overgangsrecht levensloopregeling tot 2022

In 2013 zou de vitaliteitsregeling worden ingevoerd, maar dat plan is door PvdA en VVD geschrapt. Het overgangsrecht voor de levensloopregeling blijft daarom in stand, met enige aanpassingen, nu levensloopspaarders niet kunnen overstappen op vitaliteitssparen. Werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minimaal € 3.000, kunnen dus blijven storten in hun levensloopspaarpot. Mogelijk wordt dit recht beperkt tot negen jaar, zodat de levensloopregeling in 2022 op zijn einde loopt. Tot die tijd kunnen uw werknemers het levenslooptegoed bestedingsvrij opnemen – oorspronkelijk was het alleen voor verlof te gebruiken. Wordt het hele tegoed in 2013 opgenomen, dan is 20% van het tegoed belastingvrij.