Bouw belastingvoordelen voor eigen woning af!

11 juli 2024 | Door redactie

Volgens economen van de Rabobank moeten de belastingvoordelen voor eigenwoningeigenaren snel worden afgebouwd. De belastingvoordelen beïnvloeden de problemen op de woningmarkt namelijk te veel.

Om de woningcrisis aan te pakken moeten er rigoreuze oplossingen worden genomen voor de woningmarkt. Economen van de Rabobank hebben met een aantal woningexperts zoals ontwikkelaars hierover nagedacht. In het rapport 'De nieuwbouwcrisis beslechten' zijn een aantal aanbevelingen voor de (eigen) woning gedaan. 

Afschaffen belastingvoordelen woning

De belangrijkste aanbeveling is het afschaffen van de meeste belastingvoordelen voor eigenwoningeigenaren. Deze voordelen zorgen met een laag aanbod van woningen tot hoge huizenprijzen. Als oplossing zouden de werkelijke woonkosten en voordelen belast moeten worden: dit zou kunnen door bijvoorbeeld het eigenwoningforfait (geleidelijk) te verhogen. Nu is het percentage dat de overheid voor het eigenwoningforfait hanteert in de meeste gevallen nog 0,35% van de WOZ-waarde, maar dat zou rond de 1,7% moeten worden. Voor een huis met een WOZ-waarde (artikel) van € 400.000 zou dit leiden tot een extra bedrag van € 5.657 waarover eigenaren inkomstenbelasting moeten betalen. 
De hypotheekrenteaftrek mag wel blijven bestaan omdat deze aftrek de schommelingen van de rente dempt. Daardoor blijft de woningmarkt stabieler. 

Instellen van een garantiefonds

Verder moeten woningcorporaties langer grond in eigendom kunnen hebben. Deze grond moeten ze nu binnen vijf jaar gaan bebouwen, dit gaat via een nieuwe wet tien jaar worden maar ook dit gaat volgens de economen niet helpen. Daarnaast moet de financiering van te bouwen sociale woningen flink veranderen door deze los te koppelen van de marktontwikkelingen. 
Het instellen van een garantie- of vereffeningsfonds kan de woningmarkt ook stabieler maken. Hierbij kan in goede tijden een deel van de bouwwinsten worden afgeroomd terwijl in slechte tijden dat geld de financiële gaten in nieuwbouwprojecten kan dichten. Verder moet het Rijk meer zeggenschap krijgen over grootschalige bouwlocaties.
Geduld hebben in deze wooncrisis is noodzakelijk, het oplossen ervan kost veel tijd.