CPB wil dat de eigen woning naar box 3 gaat

10 maart 2016 | Door redactie

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft voorgesteld om het bezit van de eigen woning van box 1 naar box 3 te verhuizen als onderdeel van een pakket maatregelen om jongere werknemers financieel te ontlasten.

Jongere werknemers hebben momenteel vaak hogere lasten door hun hypotheek en pensioenpremies in vergelijking tot oudere werknemers. Het CPB geeft aan dat dit met name komt door de fiscale behandeling van de eigen woning en de pensioenregels. Om dit lastengat te verkleinen, doet het CPB de suggestie om de eigen woning naar box 3 te verhuizen.

Het eigenwoningforfait zal vervallen

Door deze verhuizing gaat de eigen woning tot het vermogen behoren. De hypotheekrenteaftrek (tool) vervalt hierdoor, maar de hypotheekschuld kan wel worden afgetrokken van het vermogen. Ook zal waarschijnlijk het eigenwoningforfait vervallen. Mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf zullen waarschijnlijk hard geraakt worden door de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Met een afgeloste hypotheek meer belasting betalen

Ook huizenbezitters met een relatief lage hypotheek en veel eigen vermogen kunnen door deze verhuizing met een flinke lastenverzwaring te maken krijgen. Ook eigenaren die hun hypotheek hebben afgelost zullen meer belasting moeten gaan betalen. Het CPB geeft aan dat een 55-plusser met een woning van € 300.000 en een volledig afgeloste hypotheek er gemiddeld € 3.500 op achteruitgaat. Het CPB stelt dat de opbrengst van de eigenwoningverhuizing ten goede moet komen aan een algehele belastingverlaging.