Een miljoen huishoudens dupe van afschaffing Wet Hillen

1 februari 2018 | Door redactie

Bijna een miljoen Nederlandse huishoudens maakte in 2016 gebruik van de Wet Hillen. Het ging hierbij om een vrijstelling van belasting van in totaal € 1,6 miljard.

Door de wet Hillen hoeven huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek voor de eigen woning (tool) momenteel geen eigenwoningforfait op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting. Deze wet is in 2005 ingevoerd om huizenbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheekschuld te compenseren voor de betaling van het eigenwoningforfait. Het kabinet gaat deze regeling echter vanaf 1 januari 2019 in dertig jaar afbouwen. Door deze afbouw gaan de betreffende huiseigenaren dus meer belasting betalen.

22% van huizenbezitters gebruikte vrijstelling

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzoek gedaan naar de huishoudens die de belastingvrijstelling in 2016 inden en om hoeveel geld het precies gaat. Volgens het CBS gold de vrijstelling voor zo'n 22% van de in totaal 4,3 miljoen Nederlandse huishoudens met een eigen woning. De helft van deze 22% is 68 jaar en ouder. Gemiddeld konden de huishoudens die in 2016 gebruik maakten van de vrijstelling een bedrag van € 1.470 van hun bruto-inkomen aftrekken.