Eerste Kamer stemt in met herziening Woningwet

19 maart 2015 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2015 krijgen woningcorporaties te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk onlangs akkoord gegaan met de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, die de Woningwet wijzigt.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetsvoorstellen die de sociale woningmarkt hervormen: de Herzieningswet (pdf) en de novelle (pdf) die het eerste wetsvoorstel aanpast op enkele punten. De wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat woningcorporaties zich voortaan weer richten op hun (wettelijke vastgelegde) kerntaak: het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor lage (midden)inkomens. Het ontwikkelen van woningen in de vrije sector is alleen onder strenge voorwaarden een mogelijkheid. Zo toetst de gemeente of er geen andere marktpartijen zijn die het project kunnen uitvoeren. De gemeente krijgt ook een rol in het bepalen van het woningaanbod. Als woningcorporatie moet u straks met de gemeente afspraken maken over de noodzaak en mogelijkheden van woningen in een bepaald gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbreiding van het aantal woningen of het toewijzingsbeleid.   

Autoriteit Woningcorporaties ingesteld

In eerste instantie zou er na invoering van de wetsvoorstellen een Financiële Autoriteit worden ingesteld, die extern financieel toezicht zou houden op woningcorporaties. Dit plan is echter vervangen door de invoering van de Autoriteit Woningcorporaties, die fungeert als de onafhankelijke toezichthouder op woningcorporaties. Verder gaan er wettelijke eisen gelden voor de leden van de raad van toezicht van de afzonderlijke woningcorporaties. 

Wijzigen van statuten

De wet is al over een paar maanden van kracht. Voor die tijd moet u zich als woningcorporatie voorbereiden op de nieuwe maatregelen, zoals het aanpassen van de statuten en het wijzigen van uw financiële beleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een samenvatting van alle wijzigingen (pdf) gemaakt.    

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!