Eigen woning blijft net zo duur in 2016

30 november 2015 | Door redactie

Het eigenwoningforfait voor 2016 blijft gelijk aan dat van 2015 en blijft 0,75% voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.050.000. Het maximale aftrekpercentage voor de kosten van de eigen woning zal wel met 0,5%-punt dalen van 51% naar 50,5%.

Heeft u een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.050.000, dan moet u dit jaar rekening houden met een eigenwoningforfait (vraag en antwoorden) van 0,75%. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde en de huren. Dit percentage zal in 2016 niet verder stijgen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent aangegeven dat de indexatie er niet voor zorgt dat het eigenwoningforfait voor 2016 stijgt. Dit is het gevolg van de afronding van het eigenwoningforfait.

Het maximale tarief voor de aftrek

Daarnaast mag u bepaalde kosten (tool) die u maakt voor de eigen woning zoals de hypotheekrente in aftrek brengen op uw inkomen. De komende jaren past het kabinet elk jaar het maximale tarief voor deze aftrek aan. De aftrek in de vierde schijf wordt jaarlijks verminderd met 0,5%. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het maximale aftrekpercentage uitkomt op 38%. Per 2016 bedraagt het tarief voor aftrek van de eigen woning in de vierde schijf 50,5% (nu is dat nog 51%).