Eigen woning en huurwoning gelijk behandeld

23 mei 2016 | Door redactie

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) willen dat subsidies voor de eigen woning, zoals de hypotheekrenteaftrek, worden afgeschaft. De keuzeoptie tussen het huren of kopen van een woning wordt dan namelijk minder verstoord.

In hun rapport ‘Kansrijk woonbeleid’ hebben het CPB en PBL enkele opties voorgesteld om de woningmarkt aantrekkelijker te maken zoals het versneld afschaffen van de hypotheekrenteaftrek (tool) en het verhogen van het eigenwoningforfait voor de eigen woning. Deze maatregelen zullen op de lange termijn hun effect moeten hebben. Op de korte termijn zijn deze plannen echter vooral pijnlijk voor jongere woningbezitters die hun hypotheekschuld nog niet hebben afgelost en waarbij de kans aanwezig is dat de woning dan ‘onder water’ kan komen te staan. De verwachting is dat woningen op termijn goedkoper zullen worden.

Rapport is geen aanbeveling

Ook hebben het CPB en PBL plannen gepubliceerd voor de huurmarkt. De huurprijzen moeten meer op één lijn komen met de waarde van een koophuis. Dan gaan verhuurders meer woningen verhuren aan huurders die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning.
Dit rapport is geen aanbeveling, maar bedoeld voor beleidsmakers op de woningmarkt om hen inzicht te verschaffen in de effecten van woningmarktmaatregelen. Ook kunnen politieke partijen hiervan gebruikmaken voor hun verkiezingsprogramma. Al hebben enkele partijen eerder aangegeven de woningmarkt met rust te willen laten.