Eigenwoningforfait daalt weer

Het eigenwoningforfait daalt in 2021 naar 0,5% (2020: 0,6%) voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000. Maar ook het aftrekpercentage voor de hypotheekrenteaftrek daalt van 46% naar 43%. Bij een inkomen hoger dan € 68.507 heeft een belastingplichtige dus minder voordeel.

28 december 2020 | Door redactie

Een belastingplichtige die in het bezit is van een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000, moet in 2021 rekening houden met een eigenwoningforfait van 0,5%. Voor woningen met een waarde boven de € 1.110.000 zal de eigenwoningbezitter in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting  een bedrag van € 5.550 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven de € 1.110.000 moeten meenemen. Naast het optellen van het eigenwoningforfait bij het inkomen mag een eigenwoningeigenaar bepaalde kosten die hij maakt voor de eigen woning zoals de hypotheekrente in aftrek brengen op zijn inkomen. Het kabinet is het tarief voor de aftrek van de kosten van de eigen woning versneld aan het afbouwen. Voor 2021 is dit percentage nog maximaal 43%. 

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Koopstarters onder de 35 jaar hoeven vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting te betalen als ze een eigen woning kopen. Vanaf 1 april 2021 geldt echter wel dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. De regeling gaat voor vijf jaar gelden. Daarentegen gaan beleggers in woningen 8% overdrachtsbelasting betalen.

Aftrek Wet Hillen naar 90%

Belastingplichtigen zonder hypotheekschuld of een lage hypotheekschuld waarbij het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten hebben recht op een extra aftrekpost (Wet Hillen). Deze aftrek wordt in 30 jaar afgebouwd. Voor 2021 geldt dan dat nog maar 90% van het verschil tussen het forfait en de aftrekbare kosten af te trekken is.

 

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.

Bijlagen bij dit bericht

Echtscheiding en eigen woning
Tools | Checklists