Eigenwoningforfait zakt in 2022 naar 0,45%

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 gaat volgend jaar zakken van 0,5% naar 0,45%. Het eigenwoningforfait vanaf € 1.110.000 blijft in 2022 gelijk (2,35%).

21 september 2021 | Door redactie

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor eigenaren van een woning. Belastingplichtigen die een eigen woning hebben met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000 moeten in 2022 rekening gaan houden met een eigenwoningforfait van 0,45%. Voor woningen met een hogere waarde dan € 1.110.000 geldt dat de eigenaar een bedrag van € 5.550 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde boven de € 1.110.000 moet meenemen.

Hypotheekrente versneld verlaagd

Een aantal jaren geleden is gekozen voor een stapsgewijze verlaging van het eigenwoningforfait ter compensatie van de afbouw van het aftrektarief van de aftrekbare kosten. Sinds 2020 is de maximale hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd, in vier stappen van 3% (in 2023 2,95%). Door deze keuze krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning minder belasting terug dan voorheen.

Wet Hillen

In de meeste gevallen zal het eigenwoningforfait in 2022 0,45% van de WOZ-waarde bedragen. De woningeigenaren zullen hoogstwaarschijnlijk meer inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Dit is het gevolg van de ontwikkelingen op de huizenmarkt die tot hogere huizenprijzen hebben geleid.
Belastingplichtigen zonder hypotheekschuld of een lage hypotheekschuld waarbij het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten hebben recht op een extra aftrekpost (Wet Hillen). Deze aftrek wordt in 30 jaar afgebouwd.