Geef lening van familie voor eigen woning door!

7 maart 2014 | Door redactie

Voldoet uw hypotheek aan de voorwaarden, dan kunt u de hierover verschuldigde rente in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. U kunt echter ook een lening voor de eigen woning afsluiten bij een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. Om de hypotheekrente te kunnen aftrekken, moet u de gegevens van deze lening aan de Belastingdienst doorgeven.

Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. U bent namelijk voor de renteaftrek verplicht om op de lening voor de eigen woning af te lossen. Deze nieuwe voorwaarde gaat alleen gelden voor nieuwe leningen. Er is sprake van een nieuwe lening als u na 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek heeft afgesloten of als u een bestaande lening na 1 januari 2013 heeft verhoogd. Deze nieuwe leningen moet u annuïtair of lineair aflossen in dertig jaar.

Formulier opgaaf lening eigen woning

Een lening van een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank die u na 1 januari 2013 heeft afgesloten, moet hier dus ook aan voldoen. De Belastingdienst wil graag controleren of deze lening aan de voorwaarden voldoet. U bent daarom verplicht om de gegevens over uw lening aan de Belastingdienst door te geven. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Na ondertekening kunt u het formulier opsturen naar Belastingdienst/Centrale Administratie, Antwoordnummer 21420, 6400 SJ Heerlen. Beschikt u over een DigiD, dan kunt u het online formulier invullen.