Hoe gaat tweede lening de woningmarkt helpen?

20 februari 2013 | Door redactie

In het akkoord voor de woningmarkt is het plan opgenomen dat u bij het kopen van een huis een tweede aflossingsvrije lening moet kunnen afsluiten. Deze lening gebruikt u dan voor de aflossing van de eerste lening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Per 1 januari 2013 bent u verplicht om nieuwe leningen binnen dertig jaar annuïtair af te lossen. Voor bestaande leningen geldt er een overgangsregeling, zodat u deze niet hoeft af te lossen. In het nieuwe akkoord is nu afgesproken dat het mogelijk is een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. Deze lening heeft een looptijd van vijfendertig jaar en de rente kunt u niet aftrekken in de inkomstenbelasting. U kunt deze tweede lening gebruiken voor het aflossen van een deel van de eerste lening. In dertig jaar bouwt deze lening dan op naar 50% van de waarde van de woning.  

Volledige hypotheekrenteaftrek

Het voordeel van deze constructie is dat u de volledige hypotheekrenteaftrek krijgt op de eerste lening. Door het gebruiken van de tweede lening voor het aflossen heeft u gedurende de looptijd lagere maandlasten. U krijgt immers de helft van de aflossing terug uit de tweede lening. Het gevolg is natuurlijk wel dat u na dertig jaar nog achterblijft met een restschuld van 50% van de eerste lening. Daarnaast is het natuurlijk maar de vraag of u die tweede lening van de bank krijgt.

Alternatieve constructie tweede lening

Op basis van het akkoord lijkt het ook mogelijk te zijn om voor 50% van de hoofdsom een annuïtaire lening af te sluiten en voor 50% een aflossingsvrije hypotheek. Het nadeel hiervan is echter dat u niet voor het volledige bedrag van de lening hypotheekrenteaftrek heeft. In dat geval liggen de maandlasten dus hoger dan bij het scenario van een volledige annuïtaire lening en de tweede lening gebruiken voor het aflossen.

Uitwerking plannen

Binnenkort komt minister Blok van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst met een uitwerking van deze plannen en een nadere uitleg bij alle plannen voor de woningmarkt. Het is dus nog even wachten op deze brief om definitief de gevolgen van deze nieuwe regelingen te kunnen overzien.