Hypotheekrenteaftrek in stappen afbouwen

2 november 2012 | Door redactie

Het tarief waartegen u de hypotheekrente voor bestaande en nieuwe hypotheken kunt aftrekken zal vanaf 2014 jaarlijks met een half procent afnemen tot uiteindelijk het tarief in de derde schijf. Daarnaast geldt dat u nieuwe hypotheken annuïtair moet aflossen om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. VVD en PvdA zijn het bij het vormen van een nieuw kabinet hierover eens geworden.

Heeft u nu een inkomen hoger dan € 56.491 dan valt het meerder boven dit bedrag onder het hoogste tarief van 52% en kunt u de hypotheekrente bij bezit van een eigen woning tegen dit hoogste tarief aftrekken. VVD en PvdA gaan dit aanpakken. Het maximale aftrektarief zal vanaf 2014 voor alle hypotheken afnemen met een half procent per jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het maximale aftrektarief niet hoger is dan het tarief van de derde schijf. De opbrengst zal ten goede komen aan een verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en het verlengen van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting. Daarnaast zal voor nieuwe hypotheken gelden dat u ze annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor de renteaftrek.

Hypotheekrenteaftrek voor restschulden

In het bericht ‘Voor restschuld ook hypotheekrenteaftrek’ heeft u kunnen lezen dat de Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Makelaars hebben voorgesteld om de hypotheekrenteaftrek ook te laten gelden voor een restschuld. Bij de formatie is dit voorstel meegenomen. In het regeerakkoord is opgenomen dat het voor restschulden onder voorwaarden mogelijk zal zijn om nog gedurende vijf jaar de hypotheekrente af te trekken. Dit zal al per 1 januari 2013 in de wet worden opgenomen.