Hypotheekrenteaftrek komende jaren nog niet omlaag

14 juli 2022 | Door redactie

Omdat de Belastingdienst het heel druk heeft met de afwikkeling van de box 3-compensatie kan de dienst de komende tijd de invoer van nieuwe belastingtarieven niet aan. Dit heeft tot gevolg dat de verlaging van de hypotheekrenteaftrek naar 31% nog even op zich zal laten wachten.

Het kabinet heeft een tijdje geleden de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het gesteld is met de verdeling van vermogen in Nederland. Het rapport van dit onderzoek is inmiddels verschenen en er blijkt een grote vermogensongelijkheid in ons land te bestaan. Om dat recht te trekken zijn er in het rapport een aantal ingrijpende maatregelen voorgesteld. Een van die maatregelen is om het tarief van de hypotheekrenteaftrek nog eens flink te verlagen. Hierdoor moet de kloof tussen huurders en eigenwoningbezitters wat kleiner worden.

Hypotheekrenteaftrek naar 31%

Het aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek zou de komende jaren naar 31% moeten worden verlaagd. Maar de onderzoekers voegen daar in het rapport ook meteen aan toe dat een nieuw tarief invoeren ‘niet realiseerbaar is in deze kabinetsperiode’. De Belastingdienst heeft het veel te druk met de verwerking van onder andere de box 3-compensatie. Daarnaast blijft een verlaging van de hypotheekrenteaftrek een politiek gevoelig onderwerp.

Niet morrelen aan aftrek

Het tarief van de hypotheekrenteaftrek bedraagt momenteel maximaal 40%. Volgend jaar gaat deze naar iets boven de 37%. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat ze niet gaan morrelen aan de aftrek in deze kabinetsperiode maar niets is meer zeker in deze tijd.