Informatieplicht eigenwoning wijzigt

Per 1 januari 2016 wijzigt de informatieplicht die van toepassing is op het afsluiten van een eigenwoningschuld bij een andere organisatie dan de bank. Hierdoor wordt een (tijdelijke) renteaftrekbeperking voorkomen.

15 september 2015 | Door redactie

De wijziging heeft betrekking op het afsluiten van een lening voor de eigen woning bij een andere organisatie dan de zogenoemde aangewezen administratieplichtigen. In de praktijk betekent dit dat de eigenwoningschuld niet verbonden is aan een bank. Denk aan het lenen van geld van de eigen bv of een familielid. Beide belastingplichtigen moeten dan bij de aangifte gegevens over de schuld verstrekken via een apart modelformulier. Dit moet gedaan worden bij het aangaan van de schuld en bij het veranderen van elementen daarvan. 

Het administratieve proces wijzigt

In de praktijk is gebleken dat de informatieplicht zo ingewikkeld is dat er niet altijd goed wordt voldaan aan deze verplichting. Hierdoor krijgen belastingplichtigen soms te maken met (tijdelijke) renteaftrekbeperkingen. De nieuwe inrichting van het proces rond de informatieplicht moet dit voorkomen. Vanaf het belastingjaar 2016 wordt deze verplichting onderdeel van het aangifteproces. Via de aangifte vraagt de fiscus de informatie uit. U kunt een renteaftrek straks alleen nog claimen als alle vragen zijn beantwoord. Het gevolg hiervan is dat de afzonderlijke sanctie dat er geen renteaftrek toegepast mag worden als de informatie niet tijdig wordt verstrekt, komt te vervallen.

De sancties voor onvolledigheid en onjuistheid veranderen ook

Als u onjuiste of onvolledige gegevens doorgeeft, zijn de sancties voor een onjuiste of onvolledige aangifte van toepassing. De fiscus zal de administratieve last verminderen door de gegevens zo veel mogelijk vooraf in te vullen in de aangifte. U hoeft deze dan alleen nog maar te controleren en te wijzigen als er zich veranderingen voordoen.