Koersverliezen zijn geen kosten eigen woning

26 september 2016 | Door redactie

Iemand die zijn eigen woninglening in een andere munteenheid omzet naar een lening in euro’s mag het koersverlies niet aftrekken als kosten van de eigen woning. De Hoge Raad heeft dit onlangs bepaald.

In deze zaak draaide het om een woningeigenaar die in 2007 zijn eigenwoninglening had omgezet naar een geldlening in Zwitserse francs. In 2010 zette de eigenaar de geldlening weer om in euro’s. Hij nam het koersverlies van € 127.678 op als kosten (tool) voor de eigen woning in zijn aangifte inkomstenbelasting 2010. De inspecteur accepteerde deze aftrek niet. De eigenaar ging naar de rechter.

Rechtstreeks aan geldlening verbonden kosten

De rechtbank en het hof vonden dat alleen de rechtstreeks aan het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening verbonden kosten als kosten voor de eigen woning konden worden gezien. De kosten van koersverlies vielen hier volgens de beide rechters niet onder. De eigenaar ging daarop in cassatie (tool). De Hoge Raad oordeelde ook dat het koersverlies dat werd geleden bij het aflossen/omzetten van de lening niet tot de kosten van geldlening behoorde. De Hoge Raad bevestigde hiermee dus de uitspraken van de rechtbank en het hof.
Hoge Raad, 23 september 2016, ECLI (verkort): 2136