Nieuw akkoord over de woningmarkt

14 februari 2013 | Door redactie

Er is overeenstemming bereikt tussen het kabinet, D66, ChristenUnie en SGP over enkele ingrijpende maatregelen op de woningmarkt. Naast de bestaande annuïtaire hypotheek kunt u straks een tweede aflossingsvrije hypotheek afsluiten voor de helft van de waarde van de woning. De rente op deze lening is echter niet fiscaal aftrekbaar. Dit is één van de maatregelen die de woningmarkt weer op gang moet trekken.

Het huidige kabinet heeft voor zijn maatregelen een meerderheid nodig in de Eerste Kamer. Op dit moment hebben ze daar geen meerderheid. Ze zullen dus met andere partijen om de tafel moet gaan zitten om een meerderheid te krijgen. Met D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet nu overeenstemming over de woningmarkt bereikt.

Maatregelen woningmarkt

Het is de bedoeling om onder andere de volgende wijzigingen in de woningmarkt door te voeren:

  • Op dit moment bent u verplicht om uw hypotheek binnen 30 jaar volledig en annuïtair af te lossen. Het is straks echter mogelijk om een tweede aflossingsvrije hypotheek af te sluiten tot een maximum van 50% van de waarde van de woning. De rente op deze hypotheek is echter niet fiscaal aftrekbaar. De looptijd van deze lening is maximaal 35 jaar.
  • De BTW voor verbouwingen en renovatiewerk gaat per 1 maart 2013 voor een jaar omlaag van 21% naar 6%.
  • Voor de inkomens tot € 33.614 mag de maximale huurverhoging voor de sociale huurwoningen 1,5% boven inflatie zijn. Inkomens tussen € 33.614 en € 43.000 krijgen maximaal een huurverhoging van 2% boven inflatie. Daarnaast zal er een maximale huurverhoging van 4% boven inflatie zijn voor inkomens boven de € 43.000.
  • Er gaat een verhuurdersheffing gelden voor woningcorporaties. In tegenstelling tot het regeerakkoord zal deze langzamer oplopen. Er is nu overeenstemming bereikt over een heffing van € 50 miljoen in 2013 en die heffing loopt op tot € 1,7 miljard in 2017 (was eerst € 2 miljard).
  • De bijdrage voor startersleningen wordt in 2013 verhoogd van € 20 naar € 50 miljoen.
  • Het kabinet zal het budget voor de huurtoeslag de komende jaren verhogen. In 2013 bedraagt het budget € 45 miljoen en dat zal stijgen naar € 420 miljoen in 2017.

Tweede Kamer akkoord

De plannen uit dit akkoord moet het kabinet nu verder uitwerken en voorleggen aan de Tweede Kamer. Het is namelijk wel eerst aan de Tweede Kamer om te stemmen over de plannen voor de woningmarkt voordat de Eerste Kamer zich erover buigt.