Nu ook in bezwaar tegen te lage WOZ-waarde

22 maart 2016 | Door redactie

De bezitter van een (bedrijfs)pand of een woning kan sinds 1 oktober 2015 ook in bezwaar en beroep tegen een te lage WOZ-waarde door een aanpassing in de Wet waardering onroerende zaken. Voor die tijd kon dit alleen als er sprake was van een te hoge WOZ-waarde.

Ieder jaar ontvangen huurders en bezitters van woningen en panden een WOZ-beschikking waarin de waarde van het pand of de woning volgens de gemeente is vastgelegd. Deze WOZ-waarde is van belang voor:

In beroep tegen een te lage WOZ-beschikking gaan

In de meeste gevallen zullen belastingplichtigen, als ze het niet eens zijn met de vastgestelde waarde door de gemeente, in bezwaar gaan tegen een te hoge WOZ-beschikking. Dit was ook alleen tot 1 oktober 2015 nog maar mogelijk. Door een aanpassing van artikel 29 van de Wet waardering onroerende zaken is het nu ook mogelijk om in bezwaar (en beroep) te gaan tegen een te lage WOZ-waarde. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een financieringsinstelling de WOZ-waarde voor een nieuwe hypothecaire lening als uitgangspunt neemt en op basis daarvan geen lening wordt verstrekt. Ook kijken veel potentiële kopers naar de WOZ-waarde van een woning of pand en als deze te laag is vastgesteld wordt het vaak ook lastig om te onderbouwen waarom de verkoopprijs veel hoger ligt.