Overdrachtsbelasting niet-woningen naar 9% per 2023

16 december 2021 | Door redactie

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor verkrijgingen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen omhoog gaat naar 9% per 2023.

De overdrachtsbelasting wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak (verdiepingsartikel). De Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer (WBRV) onderscheidt vier belangrijke elementen die van belang zijn voor een belaste overdracht:

  • het moet gaan om een overdracht;
  • het moet gaan om een verkrijging;
  • de zaak moet in Nederland zijn gelegen;
  • het betreft een onroerende zaak (een woning, bedrijfspand of een stuk grond), zakelijke rechten daarop.

Voor de overdracht van woningen geldt een tarief van 2%, voor niet-woningen en beleggingsobjecten geldt een percentage van 8.

Beleggers gaan 9% betalen

De overdrachtsbelasting voor de niet-woningen (zoals bedrijfspanden) én voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen (geldt voor onder andere beleggers en vakantiewoningen) wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.