Percentage eigenwoningforfait in 2020 0,15% lager

13 augustus 2018 | Door redactie

In het Belastingplan 2019 wordt waarschijnlijk opgenomen dat voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (bedragen 2018) het eigenwoningforfait vanaf 2020 met 0,15%-punt omlaag gaat naar 0,55%.

Een belastingplichtige die in het bezit is van een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000, moet dit jaar rekening houden met een eigenwoningforfait van 0,70%. De hoogte van dit eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarden en de huren.
Het percentage waartegen de kosten van de eigen woning (tool) aftrekbaar zijn gaat echter straks door de invoering van de vlaktaks harder en sneller omlaag dan eerst de bedoeling was. Dit kan een reden zijn dat ervoor gekozen is om in het Belastingplan 2019 op te nemen dat het eigenwoningforfait voor de categorie huizen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 in 2020 verlaagd wordt met 0,15% tot 0,55%.

Afbouw Hillen-aftrek vanaf 2019

Eigenaren van woningen die in aanmerking komen voor de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld – de zogeheten Hillen-aftrek – krijgen vanaf 2019 te maken met de afbouw van deze aftrek. Deze wordt in dertig gelijke stappen van 3,33% afgebouwd naar nul.
In 2019 zal er een evaluatie over de fiscale behandeling van de eigenwoningregeling plaatsvinden, heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd. Daarbij komt onder andere de complexiteit van de regeling voor belastingplichtigen én de Belastingdienst aan bod.