Percentage eigenwoningforfait wat lager dit jaar

Het eigenwoningforfait voor 2018 is met 0,05% gedaald ten opzichte van 2017. Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt het forfait nu 0,70%. Het maximale aftrekpercentage voor de kosten van de eigen woning is weer met 0,5%-punt gedaald van 50% naar 49,5%.

11 januari 2018 | Door redactie

Een belastingplichtige die in het bezit is van een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000, moet dit jaar rekening houden met een eigenwoningforfait van 0,70%. De hoogte van dit eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarden en de huren. De WOZ-waarden voor 2018 zullen hoger zijn dan in 2017, daarom is het forfait verlaagd. 

 eigenwoningforfait 2018

 

 

 

 

Maximale tarief voor de aftrek weer lager

Naast het optellen van het eigenwoningforfait bij het inkomen mag een eigenwoningeigenaar bepaalde kosten (tool) die hij maakt voor de eigen woning zoals de hypotheekrente in aftrek brengen op zijn inkomen. Het kabinet past elk jaar het maximale tarief voor deze aftrek aan door de aftrek in de vierde schijf jaarlijks met 0,5% te verminderen. Per 2018 bedraagt het maximale tarief voor aftrek van de eigen woning in de vierde schijf 49,5%.