Plannen om eigen woning naar box 3 te verhuizen zijn er niet

25 mei 2023 | Door redactie

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën aangegeven dat hij niet van plan is om de eigen woning van box 1 naar box 3 van de inkomstenbelasting (IB) te verhuizen.

Zoals het er nu voorstaat moet het kabinet per 2027 een box 3-heffing hebben opgetuigd die het werkelijk rendement moet gaan belasten. Hoe er in dit nieuwe stelsel met onroerend goed zal worden omgegaan is dan ook nu nog niet duidelijk. Vanuit de Kamer waren er vragen gekomen of het niet logisch was om bij deze ontwikkeling de eigenwoningregeling mee te nemen. Of het dus een goed idee was om de eigen woning van box 1 van de IB naar box 3 te verplaatsen. Het Internationaal Monetair Fonds gaf in 2021 al aan dat het vond dat Nederland de eigen woning naar box 3 moest verhuizen vanwege het belastingvoordeel dat huizenbezitters hebben door de kostenaftrekmogelijkheid (verdiepingsartikel).

Niet logisch om eigenwoningregeling mee te nemen in box 3

In antwoord op de vragen gaf van Rij aan dat het beleidsmatig gezien niet logisch is om de eigenwoningregeling mee te nemen bij de ontwikkeling van de box 3-heffing. De hervorming van box 3 is al gecompliceerd genoeg en treedt dus ook pas in werking in 2027. Wijzigingen in de eigen woningregeling zijn op korte termijn niet te verwachten. De regeling blijft dus gewoon in box 1.

Visie op de eigenwoningregeling ontwikkelen

In de beleids- en uitvoeringsagenda van 8 mei 2023 heeft Van Rij aangegeven een visie op de eigenwoningregeling te willen ontwikkelen. Hiermee wil hij inzichtelijk maken wat de bevindingen van het onderzoek naar de fiscale regelingen, de beleidsdoorlichting Woningmarkt en de al bestaande onderzoeken in samenhang met elkaar betekenen. Het is de bedoeling om deze visie in 2024 aan de Kamer toe te sturen.