Roep om eigen woning naar box 3 klinkt steeds meer

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de belastingvoordelen die een huiseigenaar nu geniet in ons land te ruimhartig zijn. Het Fonds pleit er daarom voor om de eigen woning van box 1 naar box 3 te verplaatsen waardoor de belastingvoordelen zouden verdwijnen. Dit moet ertoe leiden dat er meer gelijkheid komt in het belasten van vermogen in Nederland. Dit verplaatsgeluid klinkt steeds meer.

31 mei 2021 | Door redactie

Eigenwoningbezitters hebben recht op de aftrek van kosten die verband houden met hun eigen woning zoals de hypotheekrente. Ze moeten in hun aangifte inkomstenbelasting wel een percentage van de WOZ-waarde opnemen (eigenwoningforfait) als inkomen. Voor het IMF is de aftrekpost een doorn in het oog. Het leidt namelijk tot een grotere vermogensongelijkheid.

Hypotheekrenteaftrek verdwijnt

Eigenwoningbezitters betalen volgens het IMF amper belasting over hun eigen woning. Door de hypotheekrenteaftrek sluiten mensen een zo hoog mogelijk hypotheek af, dit leidt vaak tot overbieden en dus steeds hogere huizenprijzen. Het Fonds stelt daarom voor om de eigen woning te verplaatsen van box 1 naar box 3 (tool). De hypotheekrenteaftrek verdwijnt hier natuurlijk door.

Eigenwoningregeling is te complex

Eerder kwam uit een evaluatie van de eigenwoningregeling ook al naar voren dat dat de regeling doelmatig is maar wel veel te complex. Een herziening ervan is dan ook hard nodig. Daarbij werd als oplossing ook een overgang van de eigen woning van box 1 naar box 3  geopperd.

Bijlagen bij dit bericht