Startersvrijstelling overdrachtsbelasting aangepast

Per 1 januari 2021 geldt er een vrijstelling voor koopstarters in de overdrachtsbelasting (startersvrijstelling). In het Belastingplan 2022 zijn een aantal technische verbeteringen van deze startersvrijstelling opgenomen.

21 september 2021 | Door redactie

Wil een koper van een eigen woning in aanmerking komen voor de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting, dan moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie hieronder). In het Belastingplan 2022 is het ‘hoofdverblijfcriterium’ en de woningwaardegrens van € 400.000 op een aantal punten verbeterd. De volgende punten worden (beter) in de wet opgenomen:

  • Als de waarde van de eerdere verkrijging en de opvolgende verkrijging tezamen onder de woningwaardegrens valt, is er slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van die opvolgende verkrijging.
  • De anti-misbruikbepaling (verkrijgingen binnen één jaar worden bij elkaar geteld) geldt niet als ten tijde van de eerste verkrijging de woningwaardegrens (deze regeling is op 1 april in werking getreden) nog niet gold.
  • De anti-misbruikbepaling geldt ook als er binnen één jaar na de verkrijging waarbij de startersvrijstelling is toegepast een aanhorigheid bij de woning wordt verkregen en de gezamenlijke waarde hoger is dan € 400.000 (woningwaardegrens).
  • Het enige doel van de anti-misbruikbepaling is om het voordeel van de startersvrijstelling weg te nemen als de totale waarde van de verkrijgingen boven de € 400.000 uitkomt.
  • De anti-misbruikbepaling moet niet gelden voor verkrijgingen door rechtsopvolgers krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van de persoon die de startersvrijstelling heeft toegepast.
  • Voor het toepassen van het hoofdverblijfcriterium houdt de Belastingdienst rekening met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná het tijdstip van de verkrijging. In de wet wordt nu toegevoegd dat de fiscus ook rekening kan houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór het tijdstip van verkrijging, maar nadat de aan die verkrijging ten grondslag liggende koopovereenkomst tot stand is gekomen. 

Voorwaarden startersvrijstelling

Om gebruik te maken van de startersvrijstelling moet de koper van een woning aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

  • De koper verkrijgt een woning op of na 1 januari 2021 waarin hijzelf voor langere tijd gaat wonen (hoofdverblijfcriterium).
  • De koper is tussen de 18 en 35 jaar op het moment van de verkrijging van de woning.
  • De koper kreeg de startersvrijstelling niet eerder.
  • De woning mag inclusief aanhorigheden zoals een tuin, garage en schuur niet duurder zijn dan € 400.000 (deze voorwaarde geldt sinds 1 april 2021).

Bijlagen bij dit bericht