Uitkeringen aflossing hypotheek vaker onbelast

24 oktober 2016 | Door redactie

Een eigenaar van een eigen woning met een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning kan de uitkering uit deze verzekering of rekening vaker belastingvrij ontvangen. Deze versoepelingen zijn onlangs als wetsvoorstel ingediend.

Met een kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning wordt vermogen gespaard om de eigenwoningschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen. De uitkering uit deze verzekering of rekening is belastingvrij als aan de voorwaarden is voldaan. Om voor een onbelaste uitkering in aanmerking te komen moet er minstens 15 of 20 jaar premie zijn betaald. In een wetsvoorstel zijn nu een aantal versoepelingen op deze regeling opgenomen. Deze waren eerder al opgenomen in een besluit, maar worden nu dus wettelijk vastgelegd. 

Een uitkering eigen woning onbelast ontvangen

De eigenaar van een eigen woning kan een uitkering onbelast ontvangen, ondanks het feit dat er niet aan het aantal jaren premiebetaling is voldaan, als:

  • het fiscaal partnerschap (tool) wordt beëindigd;
  • er sprake is van schuldhulpverlening;
  • de eigen woning wordt vervreemd, waarna direct of nog steeds een eigen woning ter beschikking staat;
  • de minister van Financiën heeft vastgesteld dat de belastingplichtige financiële problemen heeft en daarom niet meer in staat is de lasten met betrekking tot de eigen woning te voldoen of naar verwachting binnen afzienbare tijd niet meer zal kunnen voldoen.

Wel moet in deze situaties de belastingplichtige de eigenwoningschuld met de uitkering aflossen.