VNO-NCW: ondernemer draait vaker op voor OZB

13 februari 2017 | Door redactie

Sommige gemeenten hevelen de lasten voor de onroerende zaakbelasting (OZB) over van huiseigenaren naar ondernemers. Dat stelt Forum, het opinieblad van werkgeversvereniging VNO-NCW, naar aanleiding van een eigen steekproef in twintig gemeenten.

Forum vroeg onder meer de elf grootste gemeenten naar de OZB-tarieven voor 2016 en 2017. Het gaat dan om de tarieven voor zogenoemde niet-woningen, ofwel bedrijfspanden (tools).
Uit de getallen blijkt dat er grote verschillen zitten in de ontwikkelingen. Zo hebben ondernemers in de gemeente Ommen de gemiddelde OZB-aanslag met ruim 24% zien stijgen. Ondernemers in Utrecht kregen gemiddeld juist een dik 11% lagere aanslag in de bus.

Aanslag ondernemer stijgt, tarief burger daalt

In sommige gevallen wordt er expres meer van de ondernemer verwacht dan van de burger, stelt Forum. In Breda is het in beleid vastgelegd dat woningbezitters in vier jaar tijd zo’n 4% minder gaan betalen en ondernemers juist 5% meer. Volgens de verantwoordelijke wethouder is dat omdat de woningen te hoog en de bedrijven te laag zaten in hun OZB-tarief in vergelijking met andere gemeenten.
In Rotterdam zijn woningbezitters dit jaar ongeveer 3% minder kwijt aan OZB. Maar ondertussen is de OZB voor bedrijven met zo’n beetje hetzelfde percentage omhoog gegaan, aldus het onderzoek. Maar omdat het geen representatieve steekproef is, is het nog niet gezegd dat dit ook een trend is in alle gemeenten (tools).

Eigenaar bedrijfspand betaalt meer OZB dan huurder

Uit het onderzoek blijkt verder dat sommige gemeenten de OZB-lasten voor bedrijfspanden voor een deel overhevelen van de gebruiker naar de eigenaar van zo’n pand. Forum denkt dat dit te maken heeft met leegstand. Als er geen huurders zijn voor de bedrijfspanden komt er van die kant ook minder OZB binnen. Het idee zou kunnen zijn dat de eigenaren van de panden zo een grotere prikkel krijgen om de leegstand aan te pakken en dus een hogere OZB-aanslag kunnen compenseren met nieuwe huurinkomsten.