Woning woon-winkelpand is privévermogen

23 september 2010 | Door redactie

Heeft u een woon-winkelpand, dan is de bovenwoning verplicht privévermogen als deze in de praktijk af te splitsen is van het winkelgedeelte. De Hoge Raad heeft dit in een recent arrest aangegeven. Volgens het hoogste rechtsorgaan is het namelijk onredelijk om een gedeelte van een niet gesplitst pand tot uw ondernemingsvermogen te rekenen dat zelfstandig rendabel is te maken.

De rechtszaak ging over een bloemenzaak met een woning erboven. In de praktijk was dit woon-winkelpand splitsbaar, maar juridisch was dit nooit gebeurd. Na het pand eerst een tijdje gehuurd te hebben, kocht de bloemist het na een paar jaar over van zijn vader en merkte dit toen aan als ondernemingsvermogen. Weer een paar jaar later maakte hij dit ongedaan door de foutenleer toe te passen, zodat het pand voortaan privévermogen vormde. Toen de bloemenwinkel een jaar later op de fles ging, rekende de inspecteur de helft van de boekwinst op het pand tot het inkomen van de man. Volgens de inspecteur vormde de bovenwoning namelijk keuzevermogen en had de bloemist ervoor kunnen kiezen om alleen dat gedeelte als privévermogen aan te merken. Hier was de man het niet mee eens en er volgde een lange rechtsgang.

Onredelijk om te splitsing te maken

Uiteindelijk moest de Hoge Raad uitsluitsel geven of de bovenwoning keuzevermogen was of verplicht privévermogen. Volgens de hoogste rechter moet uit de boekhouding van de onderneming blijken of, en zo ja in hoeverre, een pand deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen. Op basis van een eerder arrest uit 1962 vond de Hoge Raad dat ‘de grenzen der redelijkheid' niet zijn overschreden. De rechter gaf aan dat het woongedeelte in de praktijk af te splitsen was en een zelfstandig onderdeel van het pand vormde. De beslissing van de inspecteur werd dus teruggedraaid.
Hoge Raad, 17 september 2010, LJN: BL7968